Stichting OOZ ‘Nu leren voor straks’

Zwolle – Woensdagavond 26 juni vond de uitreiking plaats van de Innovatieprijs ‘Nu leren voor straks’. Deze wedstrijd werd door Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (Stichting OOZ) georganiseerd om in beeld te brengen hoe haar scholen onderwijs – passend bij de 21e eeuw – geven. Stichting OOZ ontving maar liefst 22 inzendingen. Deze werden door een landelijke jury, die bestond uit Yvonne van Sark (YoungWorks), Margreet Vermeer (Kennisnet), Marcel Timmer (Microsoft) en Joost Kieft (KPZ) beoordeeld op “In hoeverre sluit het concept aan bij ‘Nu leren voor straks’, “Hoe innovatief is het plan” en “Hoe bruikbaar en haalbaar is het concept voor andere scholen van Stichting OOZ?”.

27-06-2013_prijsooz.jpg

De jury was onder de indruk van de grote hoeveelheid inzen dingen en de bevlogenheid waarmee deze aan haar werden gepresenteerd: “Deze getuigt van een grote energie op de scholen van Stichting OOZ om creatieve ideeën in de context van de 21e eeuw vorm te geven. Waarbij wij graag benadrukken dat álle ideeën de moeite waard zijn om te toetsen op haalbaarheid én door te zetten.” Tijdens een bijeenkomst werd woensdagavond 26 juni bekend gemaakt welke drie scholen het meest innovatieve en inspirerende 21e eeuwse concept in huis hebben. De geldprijzen die de scholen hiermee gewonnen hebben zullen door de winnaars worden ingezet om  hun project daadwerkelijk uit te voeren. Een investering in de toekomst van de leerlingen! De hoofdprijs, een geldbedrag van €7500,-, is gewonnen door Martin Dogger, die voor de Innovatieprijs een lesprogramma voor creatief denken inzond.

Het lesprogramma waar Martin Dogger mee werkt op obs De Schatkamer, gaat uit van de overtuiging dat creatief denken niet alleen dé belangrijkste competentie van nu en morgen is, maar ook een denkstijl die zelfvertrouwen geeft en gelukkig maakt. Martin heeft het lesprogramma (dat hij gebruikt vanuit een landelijke pilot) ingediend omdat hij in de praktijk merkt dat zijn leerlingen dankzij dit concept heel goed buiten kaders leren te denken. De jury koos unaniem de hoofdprijs voor dit concept, een concept dat in de ogen van de jury het beste past bij ‘Nu leren voor straks’ en gericht is op een 21e eeuw vaardigheid die bijzonder breed inzetbaar is. 

De tweede prijs, een geldbedrag van €2500,-, is gewonnen met een concept dat betrekking heeft op het creëren van een doorlopende leerlijn PO-VO voor béta vakken. Dit concept is al uitgewerkt door obs Het Festival en TSG, zij werken samen om leerlingen mee te nemen in de wondere wereld van de techniek. De inzender, Frank de Groot, is voornemens om het verdiende prijzengeld in te zetten op de werkruimte van de leerlingen (op obs Het Festival) en om de puntjes op de i te zetten van het teach-the-teacher traject. Deze unieke samenwerking tussen PO en VO is volgens de jury volledig in lijn met één van de focuspunten van Stichting OOZ (‘Ketenbenadering’).

Daarnaast ervaart de jury de stimulering van béta vakken voor kinderen op jonge leeftijd als zeer positief. De derde prijs, een geldbedrag van €1000,-, is gewonnen door Quendi Bouma en Willem Hans Elbrecht, beide leerkrachten op obs De Werkschuit. Uit het ingezonden materiaal bleek dat zij voorstelden een weerbaarheidstraining als vast onderdeel van het lesprogramma binnen het Primair Onderwijs van Stichting OOZ vorm te willen geven. Het doel van dit traject is om kinderen stevig in hun schoenen te laten staan en voor zichzelf op te laten komen. De jury vond het feit dat deze zekerheidstraining integraal onderdeel van het lesprogramma uitmaakt, een goede voorbereiding voor leerlingen die nu willen leren voor straks. Zeker gezien de huidige maatschappij waarin kinderen steeds mondiger worden en te maken krijgen met snel opeenvolgende ontwikkelingen. Ook de actualiteit met betrekking tot pesten speelt hierbij een rol.

De jury heeft bovendien besloten naast deze drie prijzen ook twee aanmoedigingsprijzen uit te reiken. De eerste ging naar Marjan Vervat en Bart Streefland van Onderwijscentrum de Twijn, die maar liefst een viertal ideeën ingebracht hadden, welke varieerden van het verder uitbouwen van de Lego League en het vorm geven van het kunstonderwijs tot het oprichten van een sociaalleerlingenplatform en een  Ipad project voor de leerlingen van De Twijn. Kennisnet brengt hen graag in contact met andere instellingen voor Speciaal Onderwijs om te bekijken waar zich samenwerkingspotentieel voordoet. De tweede aanmoedigingsprijs was voor Lisa, Emilie en Owen, drie leerlingen van obs De Octopus, die de bibliotheek van de school graag op verschillende manieren willen verbeteren, zodat deze hen beter kan ond ersteunen bij leren in de 21e eeuw. Zo werd de invoering van Ipads in de bibliotheek genoemd, is er gesproken over boeken voor dyslectische kinderen en konden er leeswedstrijden georganiseerd worden.

De leerlingen gingen trots naar huis met een bijdrage voor een eerste Ipad en een leesboek speciaal voor dyslectische kinderen. Leerlingen opleiden voor de toekomst is een uitdagende taak. Welke banen zullen er over twintig jaar zijn? En wat moet de leerling van nu daarvoor in zijn mars hebben? Onder het motto ‘Nu leren voor straks’ werken de scholen van Stichting OOZ planmatig aan innovatie en een voortdurende verhoging van professionalisering, kwaliteit en opbrengsten. De leerling staat daarbij centraal. De Innovatieprijs ‘Nu leren voor straks’ heeft duidelijk laten zien dat er in de teams van het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Speciaal Onderwijs van Stichting OOZ veel potentieel aanwezig is om het onderwijs -passend bij de 21e eeuw- vorm te geven!

Artikel delen: