IJsselheem kiest nieuwe koers

Zwolle – Het zorglandschap in Nederland verandert sterk. Ook woonzorgconcern IJsselheem, actief in Kampen, Zwolle en Zwartewaterland, is in beweging en speelt in op de ontwikkelingen met een passende koers. Die koers brengt geleidelijke veranderingen mee, die cliënten en mantelzorgers zullen gaan ervaren. 

 

Helene Wüst van de Raad van Bestuur legt uit: “IJsselheem is er voor ondersteuning van ouderen met beperkingen én hun sociale netwerk. Eigen regie en kwaliteit van leven van de cliënt staan centraal. In onze nieuwe koers organiseren we zorg en diensten dáár waar de cliënt het wenst. In kleine teams stellen medewerkers zich in toenemende mate op als ondersteuners van het sociale netwerk van de oudere. Aanvullend zijn medewerkers leverancier van professionele zorg, diensten en behandeling. Samenwerkingsverbanden worden steeds belangrijker. In alle gemeentes hebben we samenwerkingscontracten met de huisartsen. Vanaf een eerste zorgvraag tot en met revalidatie of terminale zorg, we kunnen de cliënt ondersteunen in het hele proces. Mantelzorgers, vrijwilligers, samenwerkingspartijen, de wijk, het dorp en de stad zullen nadrukkelijk bij de zorg en het welzijn worden betrokken. Dat wordt een omslag. Traditioneel was het zorgen voor ouderen, nu wordt het zorgen dat ouderen de benodigde ondersteuning krijgen. Daarbij hebben ouderen zelf de regie.”

 

Verzorgingshuizen

De AWBZ gefinancierde zorg in Nederland wordt langzamerhand onbetaalbaar. De overheid vermindert het recht op aanspraak op de ouderenzorg voor de lagere zorgzwaartes. Dit betreft mensen die wonen in verzorgingshuizen ofwel woonzorgcentra. In de koers voor de komende jaren houdt IJsselheem rekening met het overheidsbeleid.

Bestuurder Wüst schat in: “Op dit moment gaan we er van uit dat, als gevolg van dit beleid, het aantal verzorgingshuisplaatsen bij IJsselheem in Zwolle, Kampen en Zwartewaterland in de komende jaren zal afnemen met ongeveer 270 plaatsen. Onze koers en het beleid van de regering zijn aanleiding voor het opstellen van scenario’s voor onze locaties per gemeente. Scenario’s vormen de denkrichting hoe wij de functie van onze locaties opnieuw inrichten. Zo zullen we de appartementen in de verzorgingshuizen deels gaan verhuren aan onze cliënten. Zorg en behandeling leveren we dáár waar de cliënt woont. Wonen, zorg, behandeling en diensten zullen dus anders worden georganiseerd. Hoe dan ook willen we met of rond onze locaties een ‘heem’ realiseren voor ouderen in de buurt. Daarvoor ontwikkelen we de met medewerkers en cliënten plannen.” 

 

Zwartsluis

Het scenario voor Zwartsluis is dat IJsselheem locatie de Schans op termijn zal moeten sluiten. 

Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en renovatie als woonzorgcentrum is niet aan de orde. De huidige bewoners van de Schans houden het recht op zorg. 

Bestuurder Wüst licht toe: “Wij blijven goede zorg leveren aan onze cliënten. Het tijdpad en de manier waarop de verschuiving van de ouderenzorg in Zwartsluis vorm zal krijgen, wordt momenteel onderzocht. Het gevoel van veiligheid en saamhorigheid dat de schans nu biedt, willen we op een andere manier realiseren. Samen met de bevolking van Zwartsluis en andere aanbieders van zorg en welzijn, wil IJsselheem ook in Zwartsluis een ‘heem’ blijven bieden voor ouderen. Dat doen we met het behoud van de bestaande aanleunwoningen en Zorg Thuis. Voor mensen met dementie willen we een kleinschalige woonvorm elders in deze kern realiseren. Over dit laatste gaan we overleggen met verschillende samenwerkingspartijen. Komende week gaan we in gesprek met cliënten, hun familie en de bewoners van de aanleunwoningen. We inventariseren hun wensen en mogelijkheden. Ook samen met onze trouwe en creatieve vrijwilligers onderzoeken we mogelijkheden.” 

 

Voortgang en vernieuwing

Van oudsher levert IJsselheem naast wonen en zorg in de verzorgingshuizen hoogwaardige zorg en behandeling voor andere doelgroepen ouderen. In de nieuwe koers van IJsselheem wordt deze lijn voortgezet en vernieuwd.

“Intensieve zorg en behandeling voor ouderen met een fysieke beperking en gespecialiseerde revalidatie, daar zijn we al jaren sterk in. Daarnaast leveren we palliatieve (terminale) zorg aan ernstig zieke ouderen en ziekenhuisgerelateerde zorg en behandeling. Op het gebied van deze complexe medische zorg en revalidatie werken we veelal samen met Isala. Ook intensieve zorg voor mensen met dementie, in kleinschalig woonvormen, ontwikkelen we door. En Zorg Thuis wordt vanuit al onze locaties geleverd. Met respect aan aandacht willen we onze cliënten blijven ondersteunen, dáár waar zij de ondersteuning wensen.”

Artikel delen:

Reageer