Academie voor Zelfstandigheid biedt kansen

Zwolle – Eén deelnemer is sociaal vaardiger geworden, een ander leerde klokkijken. Twee deelnemers leerden zelfstandig koken en drie kunnen er nu beter met de computer omgaan. In totaal kregen tien deelnemers van de Academie voor Zelfstandigheid in Zwolle donderdag 27 juni een certificaat uitgereikt bij Landstede MBO (locatie Fuchsiastraat). Dankzij de gevolgde trainingen kunnen de deelnemers, die een licht verstandelijke beperking hebben, thuis en op het werk zelfstandig(er) functioneren.

“Van de deelnemers die donderdag hun certificaat kregen hebben er drie twee jaar trainingen gevolgd op de Academie, de andere zeven zijn september 2012 gestart”, vertelt Ria Blokzijl, projectleider van de Zwolse academie. Ze vervolgt: “Op het certificaat staat precies waar zij zelfstandiger in zijn geworden. Voor één deelnemer is dat bijvoorbeeld ‘baas zijn over de eigen pinpas’. Zij heeft hiervoor haar rekenvaardigheden verbeterd en kan nu beter met haar budget omgaan. Binnenkort wordt ze aangemeld voor een appartement waar zij zelfstandig gaat wonen.” Volgens Blokzijl zijn er momenteel veel deelnemers die voor een training rekenvaardigheden kiezen: “In tijden van crisis en bezuinigingen is goed met geld en budget kunnen omgaan geen overbodige luxe.”

De Academie voor Zelfstandigheid is een landelijk concept voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor deze groep is er weinig aanbod op onderwijsgebied, terwijl van hen wel – vanuit de overheid – wordt verwacht dat ze zelf de regie voeren over hun leven. Voor elke deelnemer wordt een maatwerktraject – de Zwolse Academie voor Zelfstandigheid biedt er meer dan zestig – samengesteld. Van de trainingen is 60% gericht op zelfstandig wonen, 40% op werken. Middels een intake en een test wordt de motivatie en wat de deelnemer wil leren, bepaald. De test- en lesmaterialen zijn door de Academies voor Zelfstandigheid zelf ontwikkeld. Bij alle trainingen ligt het accent op de groei van zelfredzaamheid én eigenwaarde. Bijzonder is dat de trajecten niet uit een afgepast aantal sessies bestaan, maar dat de deelnemers net zolang doorgaan tot ze het geleerde daadwerkelijk thuis of op hun werk in de praktijk kunnen brengen. De lessen vinden plaats op de Landstede-locatie Fuchsiastraat, onder andere in de praktijklokalen van Landstede MBO.

De Zwolse Academie voor Zelfstandigheid startte begin 2011 en is een samenwerking tussen Frion, Landstede MBO, Thomas a Kempis College (praktijkonderwijs = TAK Pro), Onderwijscentrum de Twijn (Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs), MEE IJsseloevers en ROZIJ Werk. Uniek aan de samenwerking is de inbreng van ieders expertise. Landstede is ook betrokken bij de Academie voor Zelfstandigheid in Harderwijk die begin 2012 van start ging.

Artikel delen: