Meevaller van 6 miljoen voor Zwolle

Het college van B&W verwacht dat de begroting van 2007 een eenmalige meevaller laat zien. In de voorjaarsrapportage werd nog een meevaller van € 3,4 miljoen verwacht. Door een hogere algemene uitkering, uitkering van dividend en de onderuitputting van de kapitaalslasten komt de meevaller voorlopig uit op circa 6 miljoen. Dit blijkt uit de Beleidsrapportage (Berap) voor 2007, die vandaag door het college is uitgebracht.

De Berap en de stand van zaken rond het Meerjarig Ontwikkelings Plan (MOP) geven op dit momenteen positief beeld. Het college ligt goed op koers, er zijn nauwelijks punten die beleidsmatig moeten worden bijgesteld en ook de financiële stand van zaken stemt tot tevredenheid.

Opbouw

De te verwachten meevaller bij de begroting 2007 is als volgt opgebouwd.

Afwijkingen groter dan € 100.000 betreffen (x € 1.000) :

Deelneming Essent                                     + 2.075

Deelneming BNG                                         + 1.540

Onderuitputting kapitaallasten                            + 1.275

Algemene uitkering                                               + 1.245

Rente aftopping en treasury                               +    685

Huisvesting onderwijs                                              +    600

OZB                                                                 +    300

Dividend Rova (deel alg. middelen)                      +    135

Bouwvergunningen                                            –     400

Dato / Dato +                                                    –     310

Centralisering financiële administratie                 –     300

Stelposten                                                        –     215

Gebruiksvergunningen                                        –     135.

 

Ander weer

Vertaling van het concept bestuursakkoord  tussen het Rijk en de VNG laat zien dat er op sommige programmaonderdelenander weer op komst is. Dit heeft gevolgen voor de begroting van 2008, maar ook de lopende begroting  zal invloed ondervinden van het gewijzigde kabinetsbeleid. In dit geval wijst het college op de armoedebestrijding en participatie, waar inmiddels met de gemeenteraad diepgaand over is gesproken.

Daarnaast wijst het college van B&W op de gevolgen van het generaal pardon en de maatschappelijke opvang. Het generaal pardon is omgeven met de nodige financiële onzekerheden. De komende maanden moet blijken welke gevolgen dit pardon heeft voor de gemeentelijke inzet. Het geld van het Rijk voor de maatschappelijke opvang is ook een zorgenkindje. De verwachting is wel dat er alsnog een nieuwe verdeling van het rijksgeld gaat plaats vinden.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Toch een zuur bericht. Voor een verkeersveilige rotonde bij winkelcentrum AA-landen was geen geld. Daar is de allergoedkoopste variant genomen. (die trouwens binnen een jaar aangepast zal moeten gaan worden, mark my words)  ⚠️ Meld

 2. Goede reden om de OZB eindelijk eens te verlagen. Samen met de onlangs aangekondigde bezuinigingen moet dat goed mogelijk zijn. Gemeente: laat eens zien dat er niet alleen graaiers werken. Jan modaal wil ook wel eens een meevaller.


  ⚠️ Meld

 3. In dit geval wijst het college op de armoedebestrijding en participatie, waar inmiddels met de gemeenteraad diepgaand over is gesproken.

  Ach, armoedebestrijding gaat nu wel lukken als je dit geld goed investeert en het niet in een diepe put gaat donderen.


  ⚠️ Meld

Reageer