Zwolse luchtkwaliteit verbeterd

Zwolle – Zwolse luchtkwaliteit verbeterd, dat stelt Milieuraad Zwolle in de nieuwsbrief die donderdag uitgegeven werd. "Men is zich er misschien niet altijd van bewust, maar een goede luchtkwaliteit is van groot belang voor een gezonde leefomgeving."

"Schadelijke stoffen zoals stikstofdioxide en fijnstof, die worden uitgestoten door verkeer en industrie, zijn in te hoge concentraties een bedreiging voor ons milieu." In Zwolle was dit onder andere jarenlang het geval rondom de Stationsweg, de Eekwal en de Burgemeester van Roijensingel. De gemeente Zwolle heeft zich dit belang de laatste jaren toegeëigend en heeft vanaf 2007 tot en met 2011 daarom een vijfjarig luchtkwaliteitsplan uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn gematigd positief en geven vertrouwen voor de toekomst. Wel is het de vraag of de gemeente Zwolle de luchtkwaliteitsnormen, zoals opgesteld in de Europese richtlijn (2008/50/EG), in 2015 gaat halen.

De Milieuraad houdt hier dan ook actief een vinger aan de pols en zal aansturen op het naleven van gemeentelijk beleid dat gericht is op schonere voertuigen, een betere doorstroming van verkeer, verbeterde mobiliteit en slimmere ruimtelijke ordening. Gelukkig kunnen ook burgers actief meehelpen aan het zorgen voor een goede luchtkwaliteit in Zwolle. 

Zo loont het bijvoor‐ beeld om eens wat vaker de fiets, elektrische scooter of het openbaar vervoer te gebruiken. Want wie wil er nou geen schone lucht in‐ ademen? Voor meer in‐ formatie over de luchtkwaliteitssituatie bij u in de buurt kunt u terecht op het door het RIVM ontwikkelde plat‐ form ‘Atlas Leefom‐ geving’ (www.atlas‐ leefomgeving.nl). 

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Het artikel is ietwat misleidend gezien de taalkundige fout zowel in de kop als in de tekst. De kop suggereert dat de luchtkwaliteit is verbeterD, maar in de tekst wordt geschreven dat de luchtkwaliteit verbeterT (echter geschreven met een D). D.w.z. er is (enige?) verbetering. Men is gematigd positief over de resultaten van het luchtkwaliteitsplan. De (toekomstigee) verplaatsing van het busstation van de Eekwal naar de Pannekoekendijk zal inderdaad de luchtkwaliteit op de oude busroutes (Stationsweg/Van Royensingel/Eekwal) aanzienlijk doen verbeteren. Maar diezelfde bussen worden nu via een andere route gestuurd. De vraag rijst dan ook of het probleem zich niet verplaatst naar de westkant van de stad, waar naast het busstation immers de rode loper wordt uitgelegd voor het autoverkeer inclusief parkeergarage. Het gevaar dreigt dat daar de luchtkwaliteit aanzienlijk verslechtert. Inderdaad een schone taak voor de Milieuraad om vooral hier een vinger aan de pols te houden. Dat de normen van de Europese richtlijn niet worden gehaald in 2015 is een veeg teken aan de wand.


  ⚠️ Meld

 2. En wat te denken van de ring met name Hanekamp Wipstrikkerallee waar elke dag het sluipverkeer van en naar Stadshagen gebruik van maakt ondanks de mooie verbrede Ceintuurbaan.


  ⚠️ Meld

 3. @ Bernard, met dank! Nieuwsbrief geeft helaas geen extra informatie. Jammer.
  @ Klaas. Ik zou me geen zorgen maken. De gemeente Zwolle gaat er prat op om een gastvrije stad te zijn. Bezoekers laten ze echt geen schadelijke stoffen inademen.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.