Dierenwelzijn in Zwolle op orde

Zwolle – Het dierenwelzijn in de gemeente Zwolle is de afgelopen jaren verbeterd. Dat blijkt uit de evaluatie vijf jaar nadat het gemeentebestuur de beleidsnota dierenwelzijn opstelde. De gemeente heeft een wettelijke taak in de opvang van gevonden gezelschapsdieren, en heeft zich met het opstellen van de beleidsnota verbonden aan het welzijn van dieren in de bredere zin.

 

De afgelopen jaren is de keten voor noodhulp aan dieren sterk verbeterd; de dierenambulance, dierenbescherming, het asiel weten elkaar goed te vinden en werken nauw samen. De komende jaren wordt samenwerkingsverband uitgebreid met de dierenartsen, stichting Amevedi (probeert zoekgeraakte dieren bij de eigenaar terug te brengen) en een vertegenwoordiging van opvangadressen voor andere dieren dan honden en katten.

Dierenweides

 

Het Dier-oké keurmerk wordt uitgegeven aan 12 buurtweides, drie wijkboerderijen en de drie gemeentelijke dierenweides die laten zien goed voor de dieren te zorgen. Elk jaar wordt door een dierenarts de weide gecontroleerd op de gezondheid van de beesten, de leefomgeving en of de dieren de jaarlijkse entingen krijgen. Als dat het geval is, krijgt de dierenweide het Dier-oké keurmerk. “Voor de bezoekers van de weide is meteen duidelijk dat er goed voor de dieren gezorgd wordt”, aldus wethouder Filip van As. “De vrijwilligers zien het keurmerk als een stimulans om op deze voet verder te gaan.”

 

Naast deze direct op het welzijn van dieren gerichte acties heeft Zwolle ook in haar beheer van de openbare ruimte oog voor de dieren, door bijvoorbeeld ecologisch bermbeheer, gifvrij bestrijden van onkruid en het aanleggen van een overzwaluwwand en amfibieëntunnels. 

 

Vervolg

De nota dierenwelzijn wordt op basis van de evaluatie aangepast op de actuele wet- en regelgeving. Daarnaast wordt een paragraaf over jacht en sportvissen toegevoegd evenals het beleid voor schuilstallen voor hobbymatig gehouden landbouwdieren (bijvoorbeeld geitjes). Ook gaan de partners als de dierenambulance, het dierenasiel en de gemeente Zwolle meer voorlichting geven over bijvoorbeeld het nut van chippen en sterilisatie/castratie van hond of kat. 

Artikel delen: