Wijkcentrum Gerenlanden sluit haar deuren

Zwolle – Stichting wijkcentrum Gerenlanden heeft besloten zichzelf op te heffen en de activiteiten in het wijkcentrum Gerenlanden te staken. De Stichting draagt het pand weer over aan de gemeente Zwolle. Aanleiding voor het besluit van de Stichting is dat er onvoldoende animo is voor het gebruik van de ruimtes en activiteiten in het wijkcentrum.

 

dsc08423.jpg

De sportzaal bij het wijkcentrum heet vanaf nu Aalt Brinkhuiszaal…

 

Het gebruik van de sportzaal blijft ongewijzigd voor de gymnastieklessen en de (sport)verenigingen. De gemeente Zwolle neemt het huurcontract met Doomijn voor de kinderopvang over. Voor de overige ruimtes in het wijkcentrum bekijkt de gemeente Zwolle wat een nieuwe invulling kan zijn. Wijkcentrum de Gerenlanden was jarenlang een goedbezocht en florerend wijkcentrum waar veel mensen zich met hart en ziel voor hebben ingezet. De afgelopen jaren liep het aantal gebruikers gestaag terug. Dit komt onder andere door de vergrijzing, een andere vraag in de buurt en het aanbod aan activiteiten in centra als De Pol, SIO en de BDG-hal. Daarnaast werd het voor de stichting steeds lastiger om bestuursleden te vinden.

Ondanks dat gezocht is naar alternatieven om het wijkcentrum in stand te houden is door de stichting in samenspraak met de gemeente geconcludeerd dat er geen perspectief meer is voor het wijkcentrum. Geconstateerd is dat de maatschappelijke functie dusdanig beperkt is en zal blijven dat er geen continuïteit in de exploitatie geboden kan worden.

 

Afscheid

Op 6 juli jongstleden is in het wijkcentrum op informele en intieme wijze met het stichtingsbestuur, gebruikers en wethouder Nelleke Vedelaar stilgestaan bij de sluiting. Daarbij is het bestuur en het personeel bedankt voor hun inspanningen van de afgelopen jaren. Speciale aandacht is daarbij uitgegaan naar de heer Aalt Brinkhuis. De heer Brinkhuis is de afgelopen 30 jaar in verschillende rollen betrokken geweest bij het wijkcentrum. Als dank voor zijn inspanningen door de jaren heen onthulde wethouder Nelleke Vedelaar dat de sportzaal bij het wijkcentrum vanaf nu Aalt Brinkhuiszaal heet. Dit werd bezegeld met de onthulling van een gedenkplaat bij de sportzaal.

Artikel delen: