Steuntje in de rug voor ‘sociaal kapitaal’

Zwolle – De provincie Overijssel heeft deze week een nieuwe subsidieregeling opengesteld voor initiatieven uit de samenleving. Indieners moeten er snel bij zijn, want op 1 september sluit de regeling. Het gaat om een steuntje in de rug bij bewonersinitiatieven, onder het motto ‘sociaal kapitaal” 

 

Sociaal beleid is geen kerntaak van de provincie. Wel is in het coalitieakkoord 2011-2015 de samenleving uitgenodigd aan de slag te gaan met het vasthouden en ontwikkelen van de ‘kracht van Overijssel’: de regionale economie, de ruimtelijke kwaliteit, de sociale kwaliteit en het leefklimaat Het idee voor deze regeling voor initiatieven van onderop is afkomstig van Provinciale Staten van Overijssel. Overijsselaars hebben oog voor elkaar en voor hun leefomgeving en zetten zich daar graag voor in. Dat laatste blijkt uit de vele bewonersinitiatieven: van gezamenlijke energie-inkoop tot culturele evenementen, van dorpshuis tot particulier natuurbeheer.

Vaak vragen deze activiteiten wel om een financiële investering en soms is kennis van professionals nodig. Met de nieuwe regeling “Initiatieven van onderop – sociaal kapitaal Overijssel” krijgen initiatieven uit de samenleving een impuls.

 

Voornaamste criteria van de regeling: 

 • De aanvraag kan door iedereen worden ingediend, ook door groepen van particulieren; 
 • De activiteit moet bijdragen aan versterking van de sociale kwaliteit. Definitie is opgenomen in de regeling, maar gaat in grote lijnen over eigen kracht, sociale cohesie, maatschappelijke participatie en sociaal-economische zekerheid; 
 • De activiteit moet plaatsvinden in Overijssel;
 • Het resultaat van het project moet op langere termijn exploitabel zijn; 
 • Bijdrage voor fysieke investeringen en/of niet-fysieke investeringen; 
 • Maximale bijdrage provincie €100.000,– op basis van cofinanciering van 50% of 20%; 
 • Weging op basis van bijdrage aan sociale kwaliteit, hoogte van bijdrage van andere financiers dan de provincie en het realiteitsgehalte van de exploitatiebegroting;
 • Geldt niet voor kulturhusen, woonzorgzones of dorpsplan bovenop al verleende provinciale subsidies.
 • De activiteit moet binnen 6 maanden na subsidieverlening starten en binnen 12 maanden zijn afgerond. Daarna moet het resultaat minimaal drie jaar exploitabel zijn.

 

Beschikbaar budget: 

€ 1.040.000,–   

 

Werkwijze:

 • Uiterlijke indieningdatum 1 september;
 • Aanvraagformulier op www.overijssel.nl/loket/subsidies/subsidies-thema/;
 • Tenderregeling; aanvragen niet op volgorde van binnenkomst maar op volgorde van prioritering; 
 • Aanvraag kan niet worden gewijzigd na indieningsdatum.
Artikel delen: