Congres over Psychiatrie en religie

Zwolle – Is geloven gezond? Welke invloed hebben religieuze overtuigingen op de klachten van de patiënt en op de behandeling? Nationale en internationale sprekers presenteren hun laatste onderzoeksresultaten op het congres Psychiatrie en religie op donderdag 26 september in het Dominicanenklooster in Zwolle. 

Het congres is bedoeld voor wetenschappers, psychiaters, (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, vaktherapeuten, geestelijk verzorgers, pastores en maatschappelijk werkers. Tijdens het ochtendprogramma zijn er diverse lezingen. In het middagprogramma vinden een poster- en een papersessie plaats waarin deelnemers eigen onderzoek of andere bijdragen aan het thema kunnen presenteren.

Keynote sprekers:

Prof. Dr. Arjan Braam, Universiteit voor Humanistiek/Altrecht
Dr. Jessie Dezutter, Katholieke Universiteit Leuven
Dr. Michiel van Elk, Universiteit van Amsterdam
Prof. Alexander Moreira-Almeida, Universidade Federal de Juiz de Fora, Brazilië
Dr. Hanneke Schaap-Jonker, Rijksuniversiteit Groningen/Dimence
Drs. Piet Verhagen, GGZ Centraal

Het congres wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Religie en Levensbeschouwing in relatie tot Geestelijke Gezondheidszorg van Dimence. Het centrum wil onder andere kennis delen en vergaren over de complexe relatie tussen religie/levensbeschouwing en geestelijke gezondheid. Daarvoor doet het centrum onderzoek naar de rol die religie en levensbeschouwing spelen met betrekking tot geestelijke gezondheid. Het werkt mee aan onderwijsactiviteiten waardoor professionals meer kennis en vaardigheden verwerven om in de zorgverlening aandacht te schenken aan religie en levensbeschouwing. En faciliteert een landelijk netwerk van experts die bezig zijn met genoemde thematiek.

Meer informatie en aanmelden: http://religieggz.dimence.nl

Artikel delen:
Reacties 30
 1. Gelooft één persoon in het Vliegende Spaghetti Monster = een gek

  Geloven er meerdere personen in het VSM = een enge sekte

  Geloven er duizenden personen in het Spaghettimonster = religie.  ⚠️ Meld

 2. Vincent S. slaat de spijker op zijn kop.

  DSM V is een handboek voor de psych. wetenschap. Los staand van de discussie dat psychologie geen exacte wetenschap is. 😉


  ⚠️ Meld

 3. De dsm 5 is een bewijs dat veel wetenschap investeerders nodig heeft en daarmee ook een geloofskwestie. Vincent slaat een spijker op zijn kop, maar slaat er ook een heleboel mis.


  ⚠️ Meld

 4. De klepel hangt er onder. Flauw, maar google er maar eens op. Wanneer je nog geen stoornis hebt volgens de richtlijnen, dan ben je een minderheid:P


  ⚠️ Meld

 5. Ontopic, lijkt mij een interessant onderwerp, waar veel over te zeggen is. Soms ligt religie ten grondslag aan allerlei psychiatrische aandoeningen en soms kan het mensen helpen om geestelijk gezond te blijven. Ht bereomde onderzoek va urkheim getuigt ervan dat er een relatie kan worden vermoed, psycholisch of maatschappelijk. Is iig de moeite waard om over na te denken zonder meteen allerlei onderbuikgevoelens over religie en psychiatrie te uiten.


  ⚠️ Meld

 6. Voor jou zijn het onderbuik gevoelens. Voor mij niet.

  En ontopic? Ik lees enkel en alleen jouw mening over de reacties, iets over een onderzoek en dat jij het voor een ander een aanrader vindt.

  “Religion has convinced people that there??s an invisible man??living in the sky, who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a list of ten specific things he doesn??t want you to do. And if you do any of these things, he will send you to a special place, of burning and fire and smoke and torture and anguish for you to live forever, and suffer and burn and scream until the end of time. But he loves you. He loves you and he needs money.”

  Carlin.


  ⚠️ Meld

 7. Maar even afgezien van of religie nu de juiste vorm is om tot de kern van het bestaan te komen.
  de wijze waarop Carlin dit benoemt, lijkt erg op de manier waarop Darwin en andere orthodox wetenschappelijk ingestelde mensen praten over geloofsaangelegenheden.
  Maar wat hebben ze zelf in de melk te brokkelen? Wat is de essentie van het bestaan als het gaat om wetenschap?
  Als ik wetenschap als dé weerspiegeling van de waarheid zien, dan is natuurkunde de alomvattende betekenis.
  In dat geval zijn de kaarten geschud zoals ze geschud zijn en kan niemand van ons daarin ook maar enige verandering brengen. Hersenen zijn puur natuurkundige systemen die werken als een toevallig bij elkaar gekomen samenraapsel van miljoenen chemische reacties en natuurkundige systemen die reageren op de buitenwereld. De buitenwereld is hierin ook een samenraapsel van toevallig tot stand gekomen chemische reacties en natuurkundige mechanieken.
  Wetende dat wetenschap gestoeld is op vast te stellen en berekenbaar gedrag van de chemische reacties en natuurkundig gedrag, is alles de weg van alles wat uit materie bestaat exact te berekenen.
  Daarmee is je hersenpan dus feitelijk een doorberekening van datgene wat in het begin, volgens de wetenschap vooralsnog een minuscuul moment na de oerknal, al vastlag. Je keuzes dus ook. Aangezien alles een berekening is, is elke ervaring die anders is dan kurkdroge causaliteit een vooraf berekende hersenschim en dus op zijn engels gezegd bullshit. Emoties, waarden in het leven, het malle idee van enige vrije beïnvloeding van de berekening die wij keuzevrijheid noemen, je kunt het allemaal met een veeg van tafel gooien want de enige steek die het houdt is dat het een voortvloeisel is van een onvermijdelijk verleden en in het grote berekenbare geheel leidt tot een onvermijdelijke toekomst.
  Maar daar is waar orthodoxe wetenschappers vaak de fout in gaan. Ze hechten allerlei waarden aan wetenschap en zijn angstig voor antidemocratische toestanden die uit geloof zouden vloeien. Maar hun waarden zijn volgens hun eigen interpretatie van de werkelijkheid precies zo illusoir als het bestaan van een God. Sterker nog, wanneer wij allemaal afhankelijk zijn van een ingewikkelde berekening en wanneer zelfs onze keuzes daarin vaststaan, is dat wel het meest ondemocratische idee wat ik ooit heb gehoord. Dus waarom bedenken wetenschappers niet eerst een antwoord op hun eigen paradoxale kijk op het bestaan, alvorens allerlei jolige anekdotes te produceren over gelovige mensen met hun hersenschimmen?
  Persoonlijk zie ik beide werelden liever samengaan en elkaar op een plezierige manier aanvullen. Ik denk dat het artikel daar ook over gaat. Ik vindt mensen uit de psychiatrie die in durven zien dat een en ander, desnoods slechts psychologisch, wel met elkaar te maken heeft daarin een uitgestoken hand. Een dergelijk congres hierover juich ik dan ook van harte toe.


  ⚠️ Meld

 8. VincentS Dit artikel gaat niet over de zin of onzin van religie, maar over de invloed daarvan op psychiatrische aandoeningen. Wat jij ook van religie vindt, het is een gegeven dat het voor veel mensen een leidraad, waarheid of wat dan ook is. In dat licht vind ik het een boeiend onderwerp en vind ik jouw ideeën over religie wat minder interessant.


  ⚠️ Meld

 9. Dame en Mul, ik geef aan wat ik ervan vind. Jij mag er ook wat van vinden. Ik hoef en wil daar niet op reageren, want het is jouw mening. Die is gelukkig niet hetzelfde als de mijne.

  Lang leve vrijheid van meningsuiting!  ⚠️ Meld

 10. Vrijheid van meningsuiting? Dat is me wat te makkelijk.
  Je geeft namelijk je oordeel over het geloof. Daarmee reageer je dus al op wat een ander er van vind. Zomaar vanuit het niets, want het artikel gaat niet over de mate van geloofwaardigheid van geloof. Wanneer iemand daarop reageert, dan is het je beroepen op vrije meningsuiting totaal niet relevant. Jij valt aan, een ander verdedigt en dan is de verdediger fout?


  ⚠️ Meld

 11. En weer doe je het.

  Ik geef een reactie op het artikel en is in jouw ogen een oordeel. Ik vind het vrijheid van meningsuiting. Jij vindt dat anders en geeft aan hoe ik daarin zou moeten denken of voelen.

  Jij ziet het als een aanval. Ik als een reactie. Jij vindt dat je daarin moet verdedigen. Ik niet.

  Jij zegt wat ik zou bedoelen met mijn reactie: onderbuikgevoel of anderzijds.

  Ik schrijf niet wat jij zou moeten schrijven of denken. Daarom: vrijheid van meningsuiting.

  En Carlin omschrijft het precies zoals ik daarover denk. Jij hoeft niet hetzelfde over te denken. Ik zie het niet als een aanval.

  Dat zou jij ook kunnen doen. Een reactie van iemand als een reactie te beschouwen zonder een discussie aan te willen gaan of als een aanval te zien.  ⚠️ Meld

 12. Vrijheid van meningsuiting? Een dooddoener, VincentS. Niemand betwist jou een mening en ook niet om die luid en duidelijk te verkondigen. Wat mij betreft vind jij van religie wat je ervan vindt. En ik vind daarvan wat ik ervan vind.
  Mijn punt is dat die mening in dit verband niet zo relevant is. Dit artikel gaat niet over de zin of onzin van geloven. Dit artikel gaat om de relatie tussen religie en psychiatrie. En daarover is best wat te zeggen. Ontopic dus.
  Ik neem toch niet aan dat je ontkent dat religie bestaat en dat een groot deel van de Nederlanders het een of andere geloof aanhangt. Wat jij of wat ik daar ook van vinden, dat is een feit.
  Een ander feit is dat een deel van de mensen kampen met psychiatrische aandoeningen. Ook blijkt uit divers onderzoek dat er verbanden zijn te leggen tussen geloven een psychiatrische aandoeningen. Ik weet vooral verbanden in negatieve zin, maar ze zijn er misschien ook wel in positieve zin. Ik vind dat een boeiend onderwerp met maatschappelijke relevantie.
  En van mij mag je zenden zoveel je wilt, zieltjes winnen voor je overtuiging, maar ik mag dat offtopic en ook nog een oninteressant vinden in dit geval. Je reageert namelijk niet op dit artikel, maar hebt kennelijk enkel de behoefte om de mening over religie te geven.


  ⚠️ Meld

 13. Vincent, je noemt alles wat je zelf uit vrije mening, oordeelloos en weet ik wat voor idealistisch nog weer. Gaat het om wat een ander zegt dan is dit het tegenovergestelde. Wat je zegt klopt gewoon simpelweg niet. Je kunt niet eerst een gepeperde uitspraken doen om vervolgens te zeggen dat je geen oordeel hebt of dat de uitspraak komt vanuit een soort vredelievendheid. Maak dit jezelf vooral wijs, maar ik trap er niet in.


  ⚠️ Meld

 14. Vincent laat mooi zien hoe gemakkelijk een mens zich voor de gek kan houden. Als je zelf iets vindt, is het ‘vrijheid van meningsuiting’ (waar ik het tot op zekere hoogte mee eens ben), vindt een ander iets, dan is het een ‘aanval’ of een ‘oordeel’.

  Als je zelf niets gelooft, houdt je dan buiten dit topic is mijn oordeel 😉


  ⚠️ Meld

 15. De berichten zijn verwijderd van mij? En er stonden hier meer reacties vandaag. Ook weg.

  Jammer. Geeft voor mij aan dat vrijheids van meningsuiting niet bestaat. Ook het weblog werkt hier aan mee.

  Een aantal mensen hebben hier een voorkeursbehandeling. Treurig, erg treurig.

  Ik ben weg hier.


  ⚠️ Meld

 16. Vincent, ik ga niet over eventuele moderatie van reacties, maar ik heb net als webmaster zijnde even voor je in de database gekeken.
  Ik kon geen reacties vinden van je die op ‘unpublished’ staan.
  Volledig verwijderde reacties kan ik niet meer terug vinden, maar daar is de redactie niet toe in staat.

  -Op persoonlijke titel gezegd- kon ik het me ook niet voorstellen, omdat ik je bijdragen over het algemeen juist zinvol vind aan de discussies.
  Ik ga voor je kijken of het een technische oorzaak heeft (hier zie ik momenteel 22 reacties).


  ⚠️ Meld

 17. Vincent, als je niet meer inhoudelijk op je mededebaters kan reageren en je zet ze weg als typetjes dan kan ik me voorstellen dat daar de discussie eindigt.


  ⚠️ Meld

 18. @hans van eijsden

  bedankt voor je positieve bijdrage. Wellicht heeft het een technische oorzaak.

  @mariane en de rest
  ik hoef en wil niet debatteren. Dat doen ze maar in de politiek. Ik wil een reactie plaatsen en hoef daarbij niet mijn gelijk of in de aanval gaan. Dat is nooit mjin bedoeling geweest. Dialoog houden en een mening accepteren en respecteren. Ook al sta ik er niet achter.

  In discussie gaan of debateren laat ik graag aan andere types over.


  ⚠️ Meld

 19. Omdat ik geen discussie aan wil of niet met de vinger wijs wat een ander zou moeten denken?

  Wat een flauwekul mariane.  ⚠️ Meld

 20. Vincent, natuurlijk hoef jij niet te reageren en debatteren en mag je best alleen je mening geven. Je had als je niet wilt, beter niet op mijn posting van 16 juli 18.32 uur kunnen reageren. Je kunt je anderen namelijk niet verbieden dat zij op jouw reacties reageren. Vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen, toch?


  ⚠️ Meld

 21. Vincent, maar, er dan maar even op vertrouwen dat je echt met je beste bedoelingen de dialoog in wilt. Waarom geef je mij als allereerste reactie op mijn dialoog met een buurtbewoner een hele opsomming van onwenselijke zaken waarin ik mijn vingers zou branden? Vervolgens benoem je dat dat kinderachtig is en leg je uit hoe jij vind dat ik zou moeten communiceren op dit weblod…..Dat past toch totaal niet in wat je nu zegt? Het staat er zelfs haaks op. Het gaat mij erniet om verwijten te krijgen, dat mag natuurlijk. Doe ik ook heus wel eens bij anderen. Dat gaat soms in een dialoog of discussie.
  Maar wanneer je dan vervolgens zegt wat je in je laatste reacties zegt… tja, dan wordt het voor mij wel erg moeilijk om je op zich nobele streven serieus te nemen.


  ⚠️ Meld

Reageer