Forse teruggang overlast rondom Bonjour

De afgelopen periode zijn er met het politieteam van Zwolle-Oost regelmatig bijeenkomsten geweest bij Bonjour. De laagdrempelige opvang voor dak- en thuislozen die wordt geleidt door het Leger des Heils.

Het doel hiervan is de openbare orde thematiek en de ontwikkelingen met betrekking tot de dak- en thuislozen, zowel landelijk als stedelijk/regionaal te bespreken. Van overlast bij Bonjour is nauwelijks sprake. De politie laat zijn gezicht vrijwel dagelijks zien bij Bonjour. Dat doen ze om de contacten te onderhouden, aanspreekbaar te zijn en soms de grens aan te geven. Wijkagent Van der Linden: “Ik zie dat dit goed werkt want de afgelopen jaren is er een forse teruggang van incidenten en meldingen in de omgeving van Bonjour.”

Meerdere partijen
Op dit overleg zitten alle partijen die met deze doelgroep van doen hebben. De gemeente Zwolle is hier de regisseur. Eén maal per jaar schuift onze burgemeester met de verantwoordelijke wethouder bij dit overleg aan. Zo ook de afgelopen keer. Van der Linden: “Het is erg plezierig te vernemen dat de bewoners (die ook deelnemen aan dit overleg) tevreden zijn over de huidige gang van zaken. Het Leger des Heils investeert hier natuurlijk ook in en daar pluk je dan uiteindelijk de vruchten van. Ook de stadswachten zijn er met een zekere regelmaat en samen is onze inzet er op gericht dat een dak- en thuislozenopvang goed kan functioneren in een woonwijk.”

Respect voor een ieder
“Deze vorm van samenwerken aan een veilige samenleving/buurt met respect voor een ieder spreekt mij aan. Ik leg ook daar graag verantwoording af over onze inzet en denk graag mee aan (duurzame) oplossingen zodat ik met plezier op een bijeenkomst mag mededelen dat het goed en veilig is.”

Mocht u iets zien wat niet door de beugel kan of wat u niet geheel vertrouwt, geef het dan door via 0900-8844.

Bron: Politie Zwolle-Oost

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer