Mink de Vries schrijft “Mystiek aan de IJssel“

Zwolle – In september / oktober verschijnt het boek “Mystiek aan de IJssel“. Mystiek beschrijft veelal op een beeldende manier de relatie met het goddelijke. Mystiek aan de IJssel is een voorbeeld van christelijke mystiek vanuit de protestantse traditie. De schrijver Mink de Vries uit Zwolle heeft het Woord als uitgangspunt genomen om zijn ervaringen en openbaringen met en van God te beschrijven. 

 

Mystiek aan de IJssel is opgebouwd uit twaalf  teksten/woorden uit de Bijbel die op een directe manier tot de schrijver zijn gekomen in openbaringen en ervaringen. Deze woorden, de zogenaamde roepende woorden, hebben alle twaalf een sterk appel gedaan op en in het leven van de schrijver. Zijn leven wordt sterk gekleurd door deze twaalf roepingen, zij wijzen richting in zijn leven, als bakens in de rivier(zie omslag). De inleiding in het boek wordt geschreven door Professor Doctor Hein Blommenstein, mystiek kenner bij uitstek in Nederland en Europa. Juist hij heeft nadrukkelijk geadviseerd om het boek “Mystiek aan de IJssel“ te noemen. Er zijn namelijk meerdere mystieke stromingen die dicht bij elkaar liggen. De Rijnlandse mystiek van Eckhart, de Vlaamse mystiek van Ruusbroec en de IJsselmystiek van de beweging van de Moderne Devotie van Geert Groote en Thomas a Kempis.

Dr. Inigo Bocken, directeur van het Titus Brandsma Instituut , verzorgt het voorwoord. Dominee Jos Douma en zuster Anthonie Koolen(laatste priorin en regulier kanunnikes van Sint Augustinus van de congregatie van Windesheim, van de Moderne Devotie) reageren op het boek. Mystiek aan de IJssel wordt uitgegeven door Uitgeverij het Boekencentrum in Zoetermeer.

Artikel delen:

Reageer