Nieuwe manager Zorg bij Frion

Zwolle – Sinds 1 juli 2013 werkt Ilse Jansen als manager Zorg bij Frion. Door het vertrek van Marco Bruggeman ontstond een vacature. Hij was manager van de afdeling Zorg en Bedrijfsvoering en tijdelijk manager van de afdeling Behandeling en Expertise. In de functie Manager Zorg geeft Ilse Jansen leiding aan beide afdelingen. Frion anticipeert hiermee alvast op de toekomst en gaat verder op de ingeslagen weg: resultaatverantwoordelijke teams en minder managers. Ilse Jansen geeft (in)direct leiding aan ongeveer 600 medewerkers en 300 vrijwilligers. Het accent in de functie ligt op de zware zorg.

Frion is blij dat Ilse Jansen deze vacature invult. Ilse heeft als manager zowel in de zorg als in behandeling en expertise haar sporen verdiend. Zij zal op een voortvarende manier vervolg geven aan de ingezette koers van de organisatie. Door beide functies te combineren anticipeert Frion op de toekomst. Het vertrekpunt hierbij is de missie en visie van de organisatie. Waarbij personen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk regie over hun eigen leven voeren. En Frion als netwerkorganisatie mensen vanuit de maatschappij rondom mensen met een verstandelijke beperking mobiliseert. Zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Dit in combinatie met minder overhead en managers. En daarnaast meer verantwoordelijkheden laag in de organisatie.

Artikel delen:

Reageer