Hulp nodig in huis? Tot uw dienst Zwolle!

Zwolle – Als het huishouden te zwaar wordt, is het fijn om wat extra hulp te krijgen. Iemand die de bedden verschoont, stofzuigt en schoonmaakt. Iemand die de weg weet in de wijk als er meer moet gebeuren. Is er ondersteuning nodig, dan kunnen alle inwoners van Zwolle een beroep doen op ‘Tot uw dienst Zwolle’. 

‘Tot uw dienst Zwolle’ is een initiatief van de gemeente Zwolle en de thuisorganisaties TSN Thuiszorg en De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT). TSN en DNZT bemiddelen voor de diensten en werken samen met andere (vrijwilligers)organisaties in de stad. ‘Tot uw dienst Zwolle’ biedt schoonmaakdiensten en regelt allerlei klusjes in en om het huis. Zoals tuinonderhoud, hulp bij het boodschappen doen en het bezorgen van kant-en-klare maaltijden. Met één telefoontje is het geregeld. De hulp komt uit de buurt en gaat al binnen een week aan het werk, op een tijdstip dat u prettig vindt. Bij ziekte of vakantie wordt een vervanger geregeld.

U maakt zelf alle afspraken met de hulp. De zakelijke afspraken en af- handeling worden verzorgd door ‘Tot uw dienst Zwolle’. Samen met ‘Tot uw dienst Zwolle’ wordt een overeenkomst gemaakt. Daarin staan de rechten en plichten van u en uw hulp. Op basis van die overeenkomst betaalt ‘Tot uw dienst Zwolle’ de hulp. Eens per vier weken stuurt ‘Tot uw dienst Zwolle’ u een rekening.

Meer weten over het dienstenpakket?
Op www.totuwdienstzwolle.nl vindt u meer informatie, zoals alle dien- sten en tarieven.

Wilt u gebruikmaken van ‘Tot uw dienst Zwolle’? Neem dan contact op met
‘Tot uw dienst Zwolle’,

e-mail: info@totuwdienstzwolle.nl, of bel tijdens kantooruren naar (038) 425 4022.

Een laag inkomen?

Afhankelijk van uw inkomen betaalt u de hulp voor het huishouden zelf of wordt u geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door de gemeente. Compensatie ontvangt u alleen als u een Wmo-indicatie hebt van de gemeente. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan contact op met het Wmo-loket, via telefoonnummer 14038.

Voor mensen die gebruikmaken van hulp bij het huishouden via het Zwols Zorg Consortium (rondom Fermate en Berkumstede) of Buurtdiensten, is er ook het Budgetmodel. De gemeente stelt dan vast of hulp bij het huishouden noodzakelijk is. Is dat het geval, dan wordt samen met de zorgverlener bepaald welke ondersteuning precies wordt aangeboden. Daarbij wordt gekeken naar de eigen kracht van mensen. Ook wordt er gekeken naar de inzet van (vrijwillige) organisaties in de wijk. Er wordt maatwerk geboden.

Artikel delen:

Reageer