Afronding werk uiterwaarden Engelse Werk

Zwolle – Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken in het Engelse Werk samen aan veilige en natuurlijke uiterwaarden. Dit project is onderdeel van het landelijke programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Ook in de uiterwaarden van dit gebied moet de rivier meer ruimte krijgen om hoogwater op te vangen en de doorstroming van de IJssel te bevorderen. Daarom zijn eerder dit jaar al bomen en struiken verwijderd daar waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de stroombaan). In de week van 12 augustus worden de werkzaamheden afgerond.

In de week van 12 augustus worden stobben (boomstronken) gefreesd zodat ze geen kans krijgen om weer aan te groeien. Ook wordt in een dag een veepassage aangelegd. Om uit te sluiten dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn wordt dit onderzocht in combinatie met de uitvoering van de afrondende werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door groenaannemersbedrijf Volkerink Heino en duren naar verwachting een aantal dagen. Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de waardevolle planten en dieren in het gebied.


Het gebied is tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor publiek. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zorgen ervoor dat natuur en veiligheid verantwoord met elkaar worden verbonden, zodat de uiterwaarden veilige, natuurlijke en mooie gebieden worden en blijven. Dit gebeurt in het gehele Nederlandse rivierengebied in het programma Stroomlijn waarbij Rijkswaterstaat samen met partners als Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, Natuurmonumenten, de provinciale landschappen en particuliere eigenaren is gestart met het vegetatiebeheer in de uiterwaarden. De komende jaren worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

Artikel delen:

Reageer