ChristenUnie Overijssel start Jan Rietkerk lezing

Zwolle – De ChristenUnie Overijssel begint de jaarlijkse Jan Rietkerk-lezing. Aan het begin van het statenjaar start de provinciale fractie van de ChristenUnie met een jaarlijkse lezing. Rond de lezing worden ontmoetingen met de fracties en bestuurders van de ChristenUnie uit de Overijsselse gemeenten georganiseerd. De lezing vormt dan een gezamenlijk thema. Fractievoorzitter Jan Westert daarover: ‘We hebben behoefte aan een sterke samenwerking tussen de provinciale en gemeentelijke fracties en bestuurders. Dit jaar staan de bestuurlijke ontwikkelingen rond gemeenten en provincies centraal. Er komt ongelofelijk veel op de decentrale overheden af rond thema’s als opschaling en decentralisatie. Denk alleen al aan de jeugdzorg, de ouderenzorg. Bovendien is het nodig na te denken over de schaalgrootte van gemeenten en provincies. Zeker in een jaar dat ook de verkiezingen voor de gemeenteraad op stapel staan, hebben met deze materie een prima thema staan.”

De lezingencyclus van de ChristenUnie is vernoemd naar Jan Rietkerk, de oud-burgemeester van Genemuiden en vooral oud-voorman van de RPF en later de ChristenUnie. Op de achtergrond is Jan Rietkerk nog steeds betrokken bij het wel en wee van de Christenunie.

De eerste lezing wordt op vrijdag 6 september verzorgd door drs Herman Sietsma te Ermelo onder het thema Opschaling en decentralisatie: toekomst of fictie? Herman Sietsma is bij uitstek een kenner van het decentraal bestuur. Hij was algemeen directeur van de Provincie Utrecht, is auteur van het boek ‘De Provincies van binnen en van buiten’ en was kandidaat voor de Eerste Kamer namens de ChristenUnie.

De lezing wordt op vrijdag 6 september, 19.45 uur gehouden in het provinciehuis te Zwolle en is vrij toegankelijk. Aanmelding wordt op prijs gesteld via alindavanginkel@overijssel.christenunie.nl

Artikel delen:

Reageer