Chinese topfunctionarissen bezoeken Isala

Zwolle – Zwolle – Een delegatie van Chinese topfunctionarissen brengt deze week een bezoek aan Isala te Zwolle. De Chinese delegatie, waaronder prof. mevr. Tan Feng (directeur Chinese Center for Disease Control and Prevention), komt zich oriënteren op de Zwolse aanpak van diabetes.

Het Isala Kenniscentrum ketenzorg chronische ziekten en de huisartsen in de Zwolse regio hebben al jaren ervaring met de behandeling van diabetes, wat ertoe leidt dat de levensverwachting van diabetespatiënten in deze regio nauwelijks afwijkt van mensen zonder diabetes. Wellicht dat het bezoek leidt tot een intensieve samenwerking. Diabetesepidemie De toegenomen welvaart en het daarmee gepaard gaande veranderende voedingspatroon maakt dat ook China kampt met een diabetesepidemie. Het Chinese Center for Disease Control and Prevention schat het aantal mensen in China bekend met diabetes op 110 miljoen. In Nederland is in de afgelopen twintig jaar ook sprake geweest van een sterke toename van het aantal mensen bekend met diabetes. Dit heeft al vroegtijdig geleid tot het doorvoeren van ingrijpende aanpassingen in de diabeteszorg, met name in de eerstelijnszorg. E-health De huisartsen in de Zwolse regio, 

Isala en het Kenniscentrum ketenzorg chronische ziekten hebben samen al meer dan 15 jaar ervaring met het veranderen en verbeteren van de diabeteszorg en het onderzoek daar naar. Aanleiding voor het bezoek van de Chinese delegatie is een onderzoeksvoorstel van het kenniscentrum en de stichting Langerhans. Het voorstel is gericht op de vraag of het Nederlandse model ook toe te passen is in de Chinese situatie en of op die manier de zorg voor mensen met diabetes in de Chinese provincie Fujian kan worden verbeterd. Het voorstel beoogt het effect te meten van invoering van standaarden en richtlijnen, protocollen, terugkoppeling van gegevens aangaande de kwaliteit van zorg aan zorgverleners en het opleiden van specialistische verpleegkundigen. E-health, zorg via internet, kan hierbij een ondersteunende rol spelen. In het voorstel is ook aandacht voor onderzoek naar de effecten van E-health en de rol van de specialistische verpleegkundigen. Daarnaast is het doel het opstarten van een groot cohort van patiënten voor onderzoek en benchmarkdoeleinden. Daarbij is ook aandacht voor het ontwikkelen van onderwijs en protocollen specifiek voor de Chinese situatie. Zo komen onderwijs, onderzoek en, datgene waar het om draait, zorg voor de patiënt, samen. Het uiteindelijke doel hierbij is betaalbare medische zorg te bieden aan mensen met diabetes. Referentiewaarde HbA1c Tijdens het verblijf in Zwolle wordt ook het Klinisch Chemisch Laboratorium van Isala bezocht. Inspanningen van klinisch chemici uit dit laboratorium samen met die van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix uit Winterswijk hebben eraan bijgedragen, dat nu wereldwijd op een gestandaardiseerde manier het HbA1c kan worden gemeten. De HbA1c meting geeft de hoeveelheid geglyceerde (versuikerde) rode bloedkleurstof weer, wat wordt gezien als een maat voor de gemiddelde hoogte van de bloedglucosespiegel over een langere tijd. Deze manier van ijken wordt inmiddels door het grootste deel van de wereld als internationale standaard gebruikt. Ook China kan zich aansluiten bij dit wereldwijde initiatief.

Artikel delen:

Reageer