Vragen over verzuimbeleid scholen in Zwolle

PvdA Zwolle wil opheldering over de stand van zaken m.b.t. het verzuimbeleid van de scholen in de Zwolle. De fractie van de Partij van de Arbeid Zwolle stelt artikel 44 vragen over het huidige verzuimbeleid en de rol van de leerplichtambtenaar.

Inge Meijer-Westerbeek woordvoerdster Onderwijs voor de PVDA geeft aan geschrokken te zijn van het artikel in de Stentor van 14 juli. Dit artikel gaat over het ogenschijnlijke gemak om te spijbelen van school, over een meisje dat jarenlang door loverboys werd misbruikt, en de ernstige gevolgen die dit kan hebben voor onze jongeren. Daarom heeft Meijer-Westerbeek artikel 44 vragen gesteld aan het College van de gemeente Zwolle. Het doel is om nogmaals de focus te leggen op het ongewenst spijbelen en de rol van de scholen en de leerplicht ambtenaar. Het verzuimbeleid aan te scherpen en het onderwijs nogmaals te wijzen op de verplichting om een krachtig anti-spijbel beleid te voeren en te handhaven.

Vragen PvdA Zwolle:

Geacht College,

N.a.v. het krantenartikel in de Stentor d.d. 14 juli 2007, is de Partij van de Arbeid geschrokken.

Hierin wordt melding gemaakt van een slecht werkend verzuimbeleid op een openbare middelbare school.

Waarbij duidelijk werd dat de school veel eerder de ouders hadden moeten inlichten en er ook via de leerplicht ambtenaar niet direct is ingegrepen.

Wij zijn van mening dat ouders erop moeten kunnen vertrouwen dat hun kinderen veilig op school zitten. Ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun kinderen, maar het moet ouders wel mogelijk gemaakt worden deze verantwoordelijkheid te nemen. De school vervult daarbij een belangrijke taak. Een school is niet alleen een instituut dat kennis overdraagt. Ook zij heeft verantwoordelijkheid als het gaat om het welzijn van onze kinderen.

De Partij van de Arbeid vindt dat ouders van kinderen die spijbelen, daarvan zo snel mogelijk in kennis gesteld moeten worden. Spijbelen moet in de kiem worden gesmoord.

Bovendien is spijbelen vaak het eerste signaal dat er wat aan de hand is. Bij een goed verzuim beleid kan er directer en breder worden gekeken naar de situatie van het kind en hopelijk op tijd ingegrepen worden.

Een goed en consequent verzuimbeleid, met goede vastlegging en directe communicatie met ouders en kinderen is wat ons betreft cruciaal in het tegengaan van schooluitval en mogelijk grotere problemen.

In dit kader stellen wij de volgende vragen:

  1. Heeft de gemeente zicht op het verzuimbeleid van de Zwolse onderwijsinstellingen?
  2. Voeren alle Zwolse onderwijsinstellingen verzuimbeleid uit?
  3. Wordt schoolverzuim geregistreerd en zo ja wat is daarvan de stand van zaken?
  4. Wat is de rol van leerplichtambtenaar?
  5. Wat zijn de mogelijkheden voor de leerplichtambtenaren om een krachtig verzuimbeleid alsmede een goede uitvoering (directe ingrijpen en een goede administratie) af te dwingen?
  6. Welke aanvullende rol ziet de gemeente voor zichzelf weggelegd als het gaat om het tegengaan van schoolverzuim en het voorkomen van vroegtijdig schooluitval?

Inge Meijer-Westerbeek

PvdA Zwolle

Artikel delen:

Reageer