#HBOdiscours bij Windesheim

Zwolle – De eerste verdieping van gebouw X van Windesheim vormt woensdag 11 september vanaf 16.30 tot 18.00 uur, het decor voor het #HBOdiscours. Het #HBOdiscours gaat over de vraag hoe je de juiste studiekeuze maakt en hoe je je studiesucces kunt vergroten. Voorafgaand aan het discours wordt de vernieuwde Studie in Cijfers gepresenteerd.

Hogescholen gebruiken Studie in Cijfersbij hun studievoorlichting zodat studiekiezers opleidingen goed kunnen vergelijken. De presentatie is in handen van Hans Schutte, directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van OCW en Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Het #HBOdiscours buigt zich hiermee over een belangrijk onderwerp, want 27% van de havisten wisselt in het eerste jaar van studie en 22% van de mbo’ers stopt na een jaar met studeren. Studenten die een goede studiekeuze maken, halen hun diploma gemiddeld in 4,5 jaar.

Om de kans op studiekeuzesucces te vergroten, heeft het ministerie bepaald dat aankomende studenten zich vóór 1 mei 2014 moeten inschrijven bij een hogeschool of universiteit. Zij hebben dan recht op een studiekeuzeactiviteit en krijgen studiekeuzeadvies.

Belangstellenden zijn welkom
Het discours wordt gehouden tussen Hans Schutte, Clair Rozemeijer (LAKS), Jorien Janssen (voorzitter LSVb), Jan-Willem Meinsma (College van Bestuur van Windesheim) en Jantien van ’t Hof (decaan van de Thorbecke Scholengemeenschap) en gasten, studenten, docenten, decanen en bestuurders. De leiding is in handen van Alette Baartmans, projectleider Open Onderwijs Data. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het discours. Zij kunnen zich aanmelden via www.windesheim/agenda

Studie in Cijfers vergelijkt opleidingen
Steeds meer hogescholen gebruiken Studie in Cijfers zodat studiekiezers opleidingen gemakkelijker kunnen vergelijken.Studie in Cijfers biedt een duidelijk overzicht van het aantal eerstejaars dat kiest voor een bepaalde studie, hoeveel contacttijd er is tussen een student en een docent, de studententevredenheid, het slagingspercentage binnen vijf jaar en hoe groot de kans is op een baan. Het percentage van de betreffende studie wordt daarbij vergeleken met het landelijke gemiddelde.

 

#HBOdiscours over ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Het #HBOdiscours is een bijeenkomst waar studenten, docenten, beleidsmakers, politici en andere betrokkenen bij het onderwijs met elkaar discussiëren over ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Deze bijeenkomsten worden zo’n vijf keer per jaar georganiseerd, de ene keer in Den Haag en de andere keer bij een hogeschool. Initiator van het discours is de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf.

 

Klankbordgroep
De organisatie van het #HBOdiscours in Zwolle is in handen van Windesheim, Studiekeuze123 en de Vereniging Hogescholen. Het programma wordt afgestemd met een klankbordgroep die wordt vertegenwoordigd door: de studentenbonden ISO en LSVb en de onderwijsvakbonden CNV Onderwijs, AOb, Abvakabo FNV en UNIENFTO.

Artikel delen:

Reageer