Zwolle scherpt drugsbeleid aan

Zwolle – Het nieuwe drugsbeleid van de gemeente Zwolle, dat dinsdag door het college is vastgesteld, vervangt het gemeentelijk coffeeshopbeleid en de nota “hoe om te gaan met overlast vanuit drugspanden?”, beide uit 2009. Daarnaast legt het drugsbeleid een logisch verband met de aanpak en opsporing van hennepplantages. Uitgangspunt bij het drugsbeleid is de volksgezondheids- en openbare orde benadering. 

 

De noodzaak om te komen tot een Zwols drugsbeleid ligt in recente juridische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toegenomen professionalisering en criminalisering van de drugswereld, het gewijzigde beleid van de minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de gedoogcriteria voor coffeeshops en wijzigingen van de Woningwet. In het beleid is de aanscherping van het landelijke beleid verwerkt en zijn nieuwe afspraken over de handhaving van de gedoogcriteria voor coffeeshops opgenomen. De gemeente houdt samen met de politie en het openbaar ministerie – gedrieën de zogenoemde ‘lokale driehoek’ – in de gaten of de aanpak van drugsoverlast in Zwolle nog voldoet. Het nieuwe beleid komt ook voort uit de bevindingen van de driehoek.

Hennepteelt

Het nieuwe drugsbeleid legt dus het verband met de aanpak en opsporing van hennepplantages. Hierover zijn de afspraken in regionaal verband vastgelegd in het protocol “gezamenlijke aanpak van de teelt van hennep”. 

 

“De hennepteelt is de laatste jaren grootschaliger en professioneler geworden”, legt burgemeester Henk Jan Meijer uit. “Niet iedereen is zich altijd even goed bewust van de gevaren die het telen van hennep met zich mee brengt. Zo kan door illegaal aftappen van elektriciteit brand ontstaan maar wordt er vaak ook stank- en wateroverlast veroorzaakt. Ook heeft een dergelijke kwekerij invloed op de leefbaarheid van de buurt. 

 

Bij de aanpak van hennepteelt, kunnen we ook onze inwoners goed gebruiken. Om hen

bewuster te maken van de gevaren van hennepteelt, hoe je een eventuele plantage kunt herkennen en waar je dit kunt melden, geven we de komende tijd via verschillende kanalen informatie over dit onderwerp”. 

 

Het nieuwe drugsbeleid geeft een compleet beeld van de gehele drugsaanpak in Zwolle. De aanpak tegen softdrugs en harddrugs verschilt. Zo wordt de verkoop van cannabisproducten binnen duidelijke grenzen gedoogd en treedt Zwolle streng op tegen de verkoop van harddrugs.

Artikel delen:

Reageer