Openbare commissievergadering Deltaplan

Zwolle – De commissies Waterkwaliteit en Waterkwantiteit van het algemeen bestuur van Waterschap Groot Salland buigen zich op woensdag 11 september a.s. in een gezamenlijke, openbare vergadering over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Belangstellenden en betrokkenen zijn welkom. Om te luisteren, maar ook om hun mening te laten horen.

deltaplan.jpg

De commissies gaan het dagelijks bestuur van het waterschap adviseren over de initiatieven die het waterschap naar aanleiding van dit Deltaplan zou moeten ondernemen. De vergadering wordt gehouden op het waterschapskantoor aan de Dokter van Thienenweg 1 te Zwolle. Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang vergadering om 20.00 uur. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een initiatief van LTO Nederland. Die wil met de waterbeheerders werken aan de wateropgaven, in combinatie met het economisch versterken en verduurzamen van de land- en tuinbouw. Het Deltaplan streeft naar een programmatische aanpak van de wateropgaven uit de Europese Kaderrichtlijn Water (nutriënten, gewasbescherming), het Nationaal Bestuursakkoord Water (wateroverlast, normering) en het Nationaal Waterplan/Deltaprogramma Zoetwater (zoetwaterverdeling, verzilting, waterveiligheid). Tijdens de vergadering zal de heer Siem-Jan Schenk, voorzitter van LTO Nederland, ingaan op de totstandkoming van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de visie van LTO op het vervolgtraject.

De heer Leo Heitbrink, ambtelijk aanspreekpunt van de waterschappen in het stroomgebied Rijn-Oost,  zal vervolgens aangeven welke initiatieven LTO, waterschap, gemeenten en andere partijen zouden kunnen ondernemen. Daarna is de gelegenheid voor de aanwezigen in de zaal om hun vragen en mening naar voren te brengen. Tot slot zullen de commissies een advies aan het dagelijks bestuur formuleren.

Artikel delen:

Reageer