GL Zwolle tegen streng fietsbeleid Grote Markt

Zwolle – GroenLinks Zwolle wil de gemeente houden aan de afspraak dat ze ‘gastvrije toezicht­houders’ zou inzetten om een einde te maken aan de overlast van wildgeparkeerde fietsen op de Grote Markt. Daarom lopen daar donderdagavond 5 september ‘fietservriendelijke fietscoaches’ van GroenLinks rond om fietsers te waarschuwen tegen het overtrokken handhavingsbeleid van de gemeente.

 

De gemeente Zwolle voert momenteel streng actie tegen wat ze noemt het ‘wildparkeren’ van fietsen op de Grote Markt. Fietsen worden afgevoerd en de eigenaren kunnen hun fiets bij de AFAC in de Derk Buismanstraat ophalen tegen betaling van een tientje. GroenLinks Zwolle vindt dat de gemeente doorschiet in haar strenge beleid. En dat terwijl het besluit van de raad spreekt van ‘gastvrije toezichthouders’ (24-9-2012). GroenLinks Zwolle heeft altijd gepleit voor een fietservriendelijke aanpak met fietscoaches in plaats van fietsverwijderaars. We moeten er immers niet aan denken dat al die bestrafte fietsers besluiten niet meer in de binnenstad te komen of er alleen nog met de auto heen te gaan. Dan ontstaat pas echt chaos!

Gastvrij

Overigens wil de gemeente Zwolle een gastvrije gemeente zijn en streeft ze ernaar Fietsstad van Nederland te worden. GroenLinks Zwolle vindt dat het huidige wegjaagbeleid daarmee in strijd is. Het is een contraproductief signaal om mensen die gebruik maken van een gezond en duurzaam vervoermiddel zo ongastvrij tegemoet te treden.

 

Fietsenchaos

GroenLinks Zwolle is het ermee eens dat de fietsenchaos die af en toe op de Grote Markt ontstaat ‘ten koste gaat van de charme van het plein en de toegankelijkheid’ (persbericht Gemeente Zwolle van 21 augustus jl.). Onze actie richt zich niet tegen het bestrijden van overlast door kriskras gestalde fietsen, maar tegen het onvriendelijke verwijderbeleid van de gemeente.

 

Genoeg plek in de omgeving?

De gemeente claimt dat er ‘in het centrum voldoende alternatieven zijn om fietsen te stallen’. Of dat zo is moet nog worden bewezen. Er zijn afspraken gemaakt met de Fietsersbond om tellingen te verrichten. GroenLinks wil dat eerst wordt bewezen dat er voldoende alternatieven in de buurt van de Grote Markt zijn, voordat het plein rigoureus fietsvrij wordt gehouden.

 

Fietsers kunnen aan de fractie van GroenLinks Zwolle: fractie@groenlinkszwolle.nl, doorgeven of ze hun fiets wel of niet snel in de buurt van de Grote Markt kunnen stallen.

Artikel delen:

Reageer