Wijziging plan levert vraagtekens Enkstraat op

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle heeft op 13 mei jl. het conserverend bestemmingsplan Assendorp vastgesteld. Gebruikelijk bij een conserverend bestemmingsplan is dat er weinig tot geen grootschalige wijzigingen en ontwikkelingen in mogelijk gemaakt worden. De VVD en GroenLinks in Zwolle hebben hier wat de situatie aan de Enkstraat 3 betreft vragen over.

 

Zorgen van omwonenden in en rondom de Enkstraat trokken de aandacht van de twee lokale politieke partijen toen zij erop werden geattendeerd dat de ontwikkeling van zes zelfstandige wooneenheden aan de Enkstraat 3 binnen het oude bestemmingsplan Assendorp niet te vergunnen was maar binnen het nieuwe ‘conserverende’ bestemmingsplan Assendorp wel. De fracties van de VVD en GroenLinks zijn van mening dat de wijze waarop het college minder regelgeving probeert te genereren prima beleid is. Echter, een wijziging in een – vermeend – conserverend bestemmingsplan, die dermate grote gevolgen heeft voor de ruimtelijke situatie, had wat de twee fracties betreft bij vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Assendorp expliciet onder de aandacht gebracht moeten worden van omwonenden en raad.

  Derhalve komen de VVD en GroenLinks-fracties tot de volgende vragen:

   

  • Heeft de vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van 6 zelfstandige wooneenheden onder het oude bestemmingsplan in directe zin geleid tot een bestemmingsplanwijziging in het nieuwe, conserverende bestemmingsplan;
  • Hoe past de bestemmingsplanwijziging aan de Enkstraat 3 volgens het college binnen de definitie van een ‘conserverend bestemmingsplan’;
  • Is het college het met de VVD -en GroenLinksfractie eens dat deze bestemmingsplanwijziging minstens in de toelichting op het voorstel bij de gemeenteraad onder de aandacht gebracht had moeten worden, zeker omdat het hier de vaststelling van een conserverend bestemmingsplan betrof;
  • Omwonenden hebben het idee dat bovengenoemde wijziging van het bestemmingsplan tot stand is gekomen zonder dat zij daarvan in kennis zijn gebracht. Hoe zijn de omwonenden betrokken bij de wijziging van het bestemmingsplan voor de Enkstraat 3?
  Artikel delen:
  Reactie 1
  1. Ik lees hier tot mijn stomme verbazing dat er dus 20 woningen gepland staan, op Enkstraat 3? Gaat het hier om het oude parkeerterrein van de personeelsleden van de Wezenlanden? Als bewoner van de flat van de Van der Laenstraat kijk ik uit op dit terrein en neen, als direct omwonende ben ik niet geinformeerd. Wel heb ik eens op deze weblog eens gereageerd dat ik dit terrein ideaal vind als parkeerterrein in verband met de bereikbaarheid van bezoekers van de binnenstad: het ligt prachtig centraal. Gewoon idioot dat je als direct omwonende niet op de hoogte wordt gebracht van dergelijke plannen. Hoezo de gemeente wil dat inwoners betrokken en sociaal moeten zijn met hun omgeving, terwijl zij met dit soort beslissingen omwonenden gewoon in het ongewisse laten. Kan me niet vinden in woningbouw op deze plek, en ook niet in de werkwijze van de gemeente Zwolle.


   Maak melding

  Reageer