101 miljoen voor ontwikkeling Spoorzone

Zwolle – Met de verplaatsing van het busstation naar de zuidkant van het station en een breed pakket aan maatregelen zet de gemeente een belangrijke stap naar de vernieuwing en ontwikkeling van de Spoorzone. Burgemeester en wethouders stellen voor om de komende jaren samen met de provincie Overijssel en partners 101 miljoen te investeren in de herinrichting van het stationsgebied tot een goed werkend knooppunt voor alle vormen van vervoer als motor voor de verdere ontwikkeling van de Spoorzone. 

 

spoorzone.jpg 

 

ProRail is al volop bezig het station voor te bereiden op de toekomst. Met de verdere vernieuwing wordt het stationsgebied het hart van de nieuwe Spoorzone en kan het gebied zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk levendig stadsdeel, dat door de goede bereikbaarheid heel geschikt is voor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid, scholen en culturele voorzieningen die veel werkers en bezoekers trekken. De gemeente en de provincie Overijssel hebben samen met NS en ProRail gewerkt aan een totaalplan voor de vervoersknoop en het omliggende gebied. Het plan bestaat uit een aantal onderdelen die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ze zijn onmisbaar om van het station een goed werkend vervoersknooppunt te maken en het gebied beter aan te laten sluiten op de omringende stad. Deze maand nemen de gemeente en de provincie besluiten over de investeringen in de Spoorzone.

 

ov-knoop_zwolle.jpg 

De maatregelen

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor te kiezen voor een totaalplan met de volgende maatregelen:

– verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde in de vorm van een eilandperron;

– een brug over het spoor heen voor de ontsluiting van het nieuwe busstation;

– opnieuw inrichten van de stationspleinen aan de noord- en zuidzijde van het station en van de openbare ruimte langs de Westerlaan, Oosterlaan en Hanzelaan;

– uitbreiding van het fietsparkeren aan de zuidkant en langs de Oosterlaan;

– een ondergrondse fietsenstalling onder het stationsplein aan de noordzijde;

– een voetgangersbrug over het spoor direct ten westen van het stationsgebouw.

 

Voor de looproute voor studenten naar Hogeschool Windesheim willen B en W een traverse over de IJsselallee maken. 

 

Betere overstap trein – bus 

Om de overstap van trein naar bus te verbeteren en een goed werkend knooppunt voor alle vormen van vervoer te maken is het gewenst het busstation te verplaatsen naar de zuidkant van het station. Op deze plek kan het busvervoer nog verder groeien. Er komt een langwerpig perron waar ruimte is voor alle stads- en streekbussen. Het busperron wordt rechtstreeks toegankelijk vanuit de reizigerstunnel en sluit daarmee goed aan op de rest van het station. 

 

Nieuwe busroute

Essentieel is dat er een goede en snelle verbinding komt voor bussen naar de andere kant van het station en de binnenstad. De nieuwe busroute sluit aan op de keuzes die de gemeente eerder heeft gemaakt voor de doorstroomassen als onderdeel van In de ban van de ring. 

 

Twee varianten

Op verzoek van de gemeenteraad zijn er de afgelopen maanden twee varianten van het plan uitgewerkt en doorgerekend: een variant met een bustunnel en een variant met een busbrug naar het nieuwe busstation. Beide oplossingen zijn uitvoerig onderzocht. Daaruit blijkt dat de twee varianten allebei goed mogelijk zijn. Ze zijn verkeerskundig gelijkwaardig en kunnen allebei worden ingepast in de beschikbare ruimte. De effecten voor geluid en luchtkwaliteit verschillen niet noemenswaardig en beide oplossingen hebben ieder hun meerwaarde voor de ontwikkeling van het omliggende gebied. De beleving en zichtbaarheid van de brug en tunnel verschillen uiteraard wel. 

 

De grootste verschillen zitten in de risico’s en de kosten van de aanleg. Een tunnel is complexer in de uitvoering. De tunnelbak moet waterdicht zijn en wordt aangelegd op een plek met veel spoorwissels. De bouw van een tunnel vindt in fasen plaats en de sporen en de wissels erboven moeten gefaseerd verlegd worden. Dat vraagt extra en langere buitendienststellingen. Dat heeft grote(re) impact op het treinverkeer rond Zwolle en leidt tot hogere kosten. 

 

Voorkeur

Daarom stelt het college voor te kiezen voor de brug als onderdeel van het totale pakket. De bouw van een brug is 25 miljoen goedkoper en de aanleg brengt minder risico’s met zich mee. Het plan met de tunnel kost in totaal 121,4 miljoen euro en het plan met de brug 96,5 miljoen. De samenwerkende partijen hebben nu bij elkaar 101 miljoen euro beschikbaar voor de maatregelen in de Spoorzone. 

 

Fietsen en auto’s

Het college heeft gekeken naar de parkeerbehoefte voor fietsen en auto’s en zet eerst in op meer ruimte voor fietsen. Er zijn nu circa 6700 stallingsplekken voor fietsen rond het station. In 2030 zijn er ongeveer 13.000 plekken nodig, waarvan tweederde aan de noordkant. In de jaren tot 2021 wordt het aantal stapsgewijs uitgebreid naar 11.000 plaatsen, onder meer via een ondergrondse stalling onder het stationsplein en extra rekken op straatniveau, vooral aan de Hanzelaan. Voor de periode daarna worden later voorstellen uitgewerkt voor uitbreiding van parkeerruimte voor fietsen en auto’s. 

 

Pleinen

Met de verplaatsing van het busstation veranderen de reizigersstromen. Er komen twee gelijkwaardige stationsentrees en twee stationspleinen. Aan de zuidkant van het station komt een nieuwe entree tussen de Hanzelaan en het nieuwe busstation, met een plein. Met het verdwijnen van het busstation aan de noordkant kan het Stationsplein verkeersvrij worden. 

 

Passerelle

Er wordt voor voetgangers een oversteek over de sporen heen gemaakt, van de noord- naar de zuidkant van het station. Door deze passerelle worden de Spoorzone en de binnenstad beter met elkaar verbonden. Ook wordt het nieuwe busstation daarmee voor voetgangers vanaf het noorden beter bereikbaar via een openbare verbinding. 

 

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 10 september is er voor iedereen die meer wil weten een inloopbijeenkomst over de plannen in het stadhuis. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur de informatiepanelen en maquette bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. Ze geven u graag uitleg en beantwoorden uw vragen. Ook vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, ProRail en NS zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. 

 

Besluitvorming

Zowel de gemeente als de provincie neemt deze maand een besluit over de Spoorzone. 

De gemeenteraad bespreekt op 16 en 30 september het investeringsvoorstel van burgemeester en wethouders.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Mooi plan als ik het zo helemaal door lees. Eindelijk al die bussen weg voor het mooie oude stations gebouw. Een mooie entree van de binnenstad krijg je dan. En de zuid-kant , Hanzeland is veel beter geschikt voor al dat drukke verkeer, en krijgt zo ook een opwaardering.Dat zgn “rode plein” komt dan ook veel beter tot zijn recht. 🙂


    Maak melding

  2. Er zijn een boel mensen die voor de bussen liever een tunnel dan de voorgestelde brug willen. Extra prijskaartje : 25.000.000 euri. Ik zou een dergelijk bedrag daar niet voor over hebben.


    Maak melding

Reageer