Basisschool De Aquamarijn deels uitgebreid

Zwolle – Basisschool De Aquamarijn wordt gedeeltelijk verbouwd en uitgebreid. Met de aanpassingen wordt het schoolgebouw up to date gehouden voor de verwachte duur van zeven jaar. Ook kan de school hierdoor de groei van het aantal leerlingen opvangen. 

 

Eerder wilde de gemeente Zwolle De Aquamarijn graag vestigen aan de Wipstrikkerallee, maar deze locatie bleek niet geschikt. Gezien de huidige woningmarkt worden er voorlopig geen woningen gerealiseerd aan de Turfmarkt. Het college van burgemeester en wethouders besloot daarom eerder al dat de basisschool nog zeven jaar in de Bagijneweide blijft. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van onderwijsinstellingen. Om De Aquamarijn up to date te houden voor de verwachte zeven jaar en om de groei van het aantal leerlingen op te kunnen vangen, wil het college dat De Aquamarijn deels wordt aangepast en uitgebreid.

Het gaat hierbij om vervanging van de losstaande unit achter het schoolgebouw. De losstaande unit, die nu wordt gebruikt voor kinderopvang, is afgeschreven en verkeert in slechte staat. Ook voldoet de unit niet meer aan de eisen die worden gesteld aan huisvestiging voor kinderopvang. De unit wordt daarom vervangen door twee kwalitatief goede schoollokalen. Naast deze lokalen wordt ruimte gecreëerd voor kleinschalige kinderopvang. De nieuwe schoollokalen en ruimte voor kinderopvang komen achter het bestaande schoolgebouw en kennen één bouwlaag. De nieuwe ruimtes worden zoveel mogelijk aangesloten bij het bestaande schoolgebouw.

 

Binnenkort vergadert de gemeenteraad over dit collegevoorstel. Vervolgens wordt een bouwvergunning aangevraagd. De bouwwerkzaamheden starten naar verwachting eind 2013 en duren circa vier maanden. Het streven is de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Artikel delen:

Reageer