Windesheim werkt samen met schoolbesturen

Zwolle – Voor leerlingen van het basisonderwijs is een goede aansluiting op het vervolgonderwijs van groot belang. Vanuit die gedachte gaan schoolbesturen samenwerken met de lerarenopleidingen van Windesheim in een Junior Academie. Leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar kunnen daar onderwijs volgen waarbij de zogenaamde doorlopende leerlijn voor rekenen, taal en tweetalig onderwijs centraal staat.

Met een verbeterde afstemming van onder andere de gebruikte leermethoden willen de scholen de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs meer natuurlijk laten verlopen. Windesheim zal met een aantal aanpassingen in het programma van de lerarenopleidingen zijn studenten opleiden voor het leraarschap in de Junior Academie. Studenten krijgen een specifiek keuzeprogramma aangeboden en lopen in het laatste jaar van hun studie zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs stage als leraar in opleiding.


Op 2 september jl. ondertekenden Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe, de Van der Capellen scholengemeenschap, het basisonderwijs van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, RSG N.O.-Veluwe samen met Windesheim een samenwerkingsovereenkomst.

Artikel delen:

Reageer