Windesheim ontwikkelt pakket Verslavingskunde

Zwolle – Veel jongeren in de jeugdzorg blijken kwetsbaar te zijn voor verslaving aan alcohol, drugs en gamen. Maar veel werkers in de jeugdzorg hebben moeite om met verslavingsproblematiek om te gaan of herkennen het niet. Daarom heeft Windesheim in opdracht van de stichting Resultaten Scoren een uniek onderwijspakket voor het hbo ontwikkeld.

 

Het pakket is speciaal bedoeld voor hbo-studenten die in de jeugdzorg willen gaan werken. Het wordt op 23 september 2013 gepresenteerd tijdens het congres ‘Jong geleerd, Oud verslaafd?!’ in Zwolle over kwetsbare jongeren en verslaving. De stichting Resultaten Scoren, kenniscentrum binnen de verslavingszorg, concludeerde na onderzoek dat een combinatie van risicofactoren bij de jeugd zoals ADHD, angst- en depressieklachten en vroegtijdig alcoholgebruik, de kans op verslaving tot tien keer zo groot kan maken.

Handelingsverlegenheid
‘Het ontbreekt veel jeugdzorgwerkers aan kennis over verslaving’, zegt projectleider en docent Alie Weerman van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening van Windesheim. ‘Jeugdzorgwerkers zijn vaak ‘handelingsverlegen’ zoals we dat tegenwoordig noemen. Met andere woorden, ze hebben te weinig kennis en vaardigheden op het gebied van verslavingsproblemen. Daarnaast is er een kloof tussen de wereld van richtlijnen, kennis en factsheets en de situatie die je als jeugdzorgwerker tegenkomt in de praktijk. Wij willen met het onderwijspakket toekomstige jeugdzorgwerkers in staat stellen om verslaving beter te signaleren, bespreekbaar te maken en om risico’s beter te kunnen  interpreteren. Daarmee willen we bereiken dat zij met meer zelfvertrouwen deze problemen aan kunnen pakken.’

 

Cliëntervaringen staan centraal 
Het onderwijsmateriaal is ontwikkeld in samenspraak met professionals in de jeugdzorg, docenten, studenten en verslavingsexperts. ‘Het is een rijk digitaal pakket met een groot aanbod van filmpjes en powerpoints, heel flexibel hanteerbaar en waarin cliëntervaringen centraal staan. Casuïstiek vormt de kern en daaromheen is het onderwijspakket opgebouwd’, legt Alie Weerman uit. ‘Ik hoop en verwacht dat door deze kennis toekomstige jeugdzorgwerkers het probleem beter gaan zien en meer mogelijkheden hebben om iets te doen.’

 

Meer informatie

Het onderwijspakket wordt gepresenteerd tijdens een van de workshops van het congres ‘Jong geleerd, Oud verslaafd?!’ Tijdens het congres worden meer producten en resultaten gepresenteerd die voortkomen uit een breed innovatieprogramma ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van preventie, behandeling en zorg voor jeugdigen. Het congres is het resultaat van een samenwerking tussen het lectoraat Verslavingspreventie van Windesheim en de stichting Resultaten Scoren.  

 

Kijk voor meer informatie over het congres op de agenda van de website van Windesheim:www.windesheim.nl/agenda  

Artikel delen:

Reageer