Update voor Brede School beleid Zwolle

Zwolle – De overdracht van leerling-gegevens van de voorschoolse opvang naar de basisschool kan verbeterd worden, zo blijkt uit onderzoek naar de uitvoering van het Brede Schoolbeleid. Daarnaast geven de ondervraagden aan dat de samenwerking met wijkverenigingen en -bewoners verbeterd en de betrokkenheid van de ouders bij de leerlingenactiviteiten vergroot kan worden. De uitkomsten van het onderzoek zijn aanleiding om het Brede Schoolbeleid aan te passen.

 

“De herijking van het beleid komt op een natuurlijk moment’, aldus wethouder Filip van As. “De ontwikkelingen in het jeugdbeleid en op sociale terreinen hebben ook hun weerslag op het onderwijs. Alle scholen maken tegenwoordig deel uit van het netwerk jeugd en gezin en werken samen met verschillende organisaties. In dit opzicht is er geen verschil tussen de Brede Scholen en de scholen zonder keurmerk brede school. Het Brede School beleid moet worden samengebracht met het beleid voor het netwerk jeugd en gezin waarbij wijkgericht gewerkt wordt. In het Zwolse jeugdbeleid willen we de ontwikkelkansen voor kinderen vergroten door hun te stimuleren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zowel in de school als daarbuiten. Dit onderzoek laat zien dat we op de goede weg zijn, maar dat er ook nog wel wat te verbeteren is.”

Het onderzoek richtte zich op vijf aspecten van de visie op Brede Scholen: de doorgaande lijn (van peuterspeelzaal naar kleuterschool, naar basisschool naar voortgezet onderwijs), het draagvlak voor de visie, de relatie met de wijk, ouderbetrokkenheid en de samenwerking met partners. Het onderzoek werd gedaan onder ouders, wijkbewoners, (locatie) directeuren, leerkrachten, leidsters en samenwerkingspartners. De uitkomsten van het onderzoek worden door de partners van de brede school de komende maanden uitgewerkt tot een advies voor het brede schoolbeleid.

 

Netwerk van voorzieningen

Zwolle telt 23 Brede Scholen. Een Brede School is een netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezinnen in de buurt, met de school als middelpunt. Een Brede School werkt hiervoor samen met organisaties voor kinderopvang, welzijnsinstellingen en instellingen voor sport en cultuur. 

 

Het onderzoek is te vinden op www.zwolle.nl 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer