Fondsenwervingsmiddag bij Windesheim

Zwolle – De Europese Commissie heeft een aantal jaren geleden het fondsenwerven als een prioriteit  in de moderniseringsagenda van het hoger onderwijs opgenomen. Hoe is de stand van zaken op dit moment? Welke mogelijkheden voor het werven van eigen fondsen zijn er voor Nederlandse onderwijsinstellingen? Hogescholen en universiteiten kunnen op woensdag 2 oktober 2013 hun licht opsteken bij Hogeschool Windesheim in Zwolle.

 

Na een korte inleiding door prof. dr. Theo Schuyt, hoogleraar Filantropie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is het woord aan andere specialisten. Eén van hen, prof. dr. Geert Sanders, was lid van een Europese expertgroep die het werven van eigen fondsen door universiteiten en hogescholen onderzocht. Verder is hij schrijver van onder meer ‘De Tien Geboden van Fondsenwerving’ waarin hij vanuit een Europees perspectief de agenda schetst voor universiteiten en hogescholen die duurzaam succesvol op het terrein van fondsenwerving willen zijn.

Donaties uit de Verenigde Staten

Amerikaanse foundations doneren jaarlijks een kleine 20 miljoen euro aan Nederlandse onderwijsinstellingen, waaronder enkele universiteiten en hogescholen. Eelco Keij, gespecialiseerd in fondsenwerving en oprichter van KeyLance Consultancy LLC schetst de mogelijkheden voor het Nederlandse hbo en wo om van de donaties vanuit de V.S. een graantje mee te pikken.

 

Eerste lustrum minor Fundraising Grantmaking & Sponsoring
Windesheim heeft op 2 oktober een bescheiden feestje te vieren. Dan is het vijf jaar geleden dat de hogeschool startte met het aanbieden van de minor Fundraising Grantmaking & Sponsoring (FG&S). Sinds enkele  jaren is daar het cursusaanbod FG&S voor externen bij gekomen. Op 2 oktober krijgen cursisten die modules met succes hebben gevolgd hun certificaat. In de eerste helft  van 2014 zal deze uit vijf modules bestaande cursussessie opnieuw starten.

Meer informatie

Meer informatie over de Fondsenwervingsmiddag op 2 oktober 2013 (vanaf 14.00 uur) en over het cursusaanbod FG&S vindt u op de websitewww.windesheim.nl/fondsenwervingsmiddag, waar u zich ook kunt aanmelden.

Artikel delen:

Reageer