Bijeenkomst structuurvisie Vechtcorridor Noord

Zwolle – De Vechtcorridor Noord gaat op de schop. Het gebied tussen de Vecht en Hessenpoort, en tussen de A28 en het spoor, wordt aantrekkelijker gemaakt. Wilt u weten hoe het gebied eruit komt te zien? Kom dan op dinsdag 17 september 2013 naar de inloopbijeenkomst op Landgoed Anningahof. 

vechtdal_estafette-2.jpg  

n 2012 hebben provinciale staten van Overijssel besloten de N340 op te waarderen tot een 100 kilometerweg en in Zwolle te verleggen. Op die manier moet de weg tussen Zwolle en Ommen veiliger worden en een betere doorstroom krijgen. De wegverlegging biedt ook mooie kansen voor de Vechtcorridor Noord. Door er natuur, landschap, recreatie en toerisme te versterken, wordt de entree tot Zwolle vanuit het noorden herkenbaar en onderscheidend. Afgelopen jaren heeft de gemeente Zwolle hierover gesproken met diverse belanghebbenden in het gebied, zoals de eigenaren van de Anningahof, Huize Dijkzicht, camping Vecht & Zo en Van der Valk. Ook hebben bewoners, grondeigenaren en verschillende instanties geschetst aan een visie op het gebied.

Mede aan de hand van alle input is de structuurvisie Vechtcorridor Noord opgesteld. Binnenkort wordt de structuurvisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Voor inwoners is op dinsdag 17 september 2013 een inloopbijeenkomst georganiseerd. Van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur bent u van harte welkom bij Landgoed Anningahof, Hessenweg 9 te Zwolle. Medewerkers van de gemeente Zwolle zijn dan aanwezig om uitleg te geven over de visie en planning. Ook het ontwerp van de Vechtuiterwaard wordt dan gepresenteerd. In dit deel van de Vechtcorridor Noord, tussen de scouting en camping Vecht & Zo, groeit nu nog maïs. Straks is er ruimte voor allerlei bloemen en dieren, maar ook voor recreanten.

Artikel delen:

Reageer