Dankzij beeldbellen vraaggerichter werken

Zwolle – Dimence heeft de invloed van beeldbellen op Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling onderzocht. Bij beeldbellen zien patiënt en behandelaar elkaar via beeldschermen. Dimence zet dit in als onderdeel van de behandeling en combineert het met persoonlijk (face-to-face) contact.

Dankzij beeldbellen kan Dimence vraaggerichter te werk gaan. Op de afgesproken tijd, vanuit de eigen omgeving, neemt de patiënt contact op met de behandelaar en hoeft de behandelaar niet altijd thuis te ontvangen. “Als moeder ben ik altijd druk en is een huisbezoek vaak niet handig. Beeldbellen kan ook ’s avonds en bovendien ben je meer to the point”. De behandelaar kan flexibeler zorg leveren en heeft minder reistijd. Ook speelt beeldbellen in op de stijgende zorgkosten.

Als eerste in Nederland
Na een succesvolle pilot in 2011 hebben Dimence en de Universiteit Twente de invloed van beeldbellen op Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG) onderzocht. IPG is een behandeling voor gezinnen waarbij een kind en/of een ouder psychische problemen heeft en waarbij sprake is van gedragsproblemen. De gezinsleden gebruiken een laptop of pc en kunnen zo, vergelijkbaar met Skype, met zijn allen de gezinshulpverlener spreken. Dimence biedt als eerste ggz-instelling van Nederland deze mogelijkheid aan gezinnen. 

Doelgericht en tijdbesparend
In het onderzoek is onder andere gezocht naar voor- en nadelen en randvoorwaarden. Belangrijke voordelen zijn doelgerichtere gesprekken en tijdsbesparing voor gezinsleden en hulpverlener. Veel genoemde nadelen zijn het missen van informatie uit de thuisomgeving, het minder met gevoel kunnen werken, een wat afstandelijker contact en technische problemen. Belangrijke randvoorwaarden zijn onder andere de combinatie met face-to-face contact, duidelijke doelen en de juiste apparatuur. 

Bruikbaar voor IPG
Een van de conclusies is dat beeldbellen een bruikbaar en waardevol instrument is voor IPG. Wel moet voldaan worden aan vier randvoorwaarden: de techniek moet goed zijn, hulpverlener en gezinsleden mogen geen negatieve houding ten opzichte van beeldbellen hebben, er moet voorafgaand aan het beeldbellen sprake zijn van een goede, reeds bestaande band en er moet duidelijkheid gecreëerd worden door middel van concrete doelen. 

Artikel delen:

Reageer