Inloopbijeenkomst Vechtcorridor Noord

Zwolle – De Vechtcorridor Noord – het gebied tussen de Vecht en Hessenpoort, en tussen de A28 en het spoor – gaat op de schop. Door er natuur, landschap, recreatie en toerisme te versterken, wordt de entree tot Zwolle vanuit het noorden herkenbaar en onderscheidend. Dinsdag 17 september organiseert de gemeente Zwolle hierover een inloopbijeenkomst.

Provinciale staten van Overijssel hebben in 2012 besloten de N340 te verleggen en op te waarderen tot een 100 kilometerweg. Op die manier moet de weg tussen Zwolle en Ommen veiliger worden en een betere doorstroom krijgen. De wegverlegging biedt ook mooie kansen voor het aantrekkelijker maken van de Vechtcorridor Noord. De gemeente heeft hierover gesproken met verschillende belanghebbenden in het gebied. Samen met bewoners, grondeigenaren en verschillende instanties is gewerkt aan een visie. Binnenkort wordt de structuurvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Voor inwoners en overige belangstellenden is op dinsdag 17 september 2013 een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tussen 19.00 en 20.30 uur bent u van harte welkom op Landgoed Anningahof, Hessenweg 9 te Zwolle. Medewerkers van de gemeente Zwolle zijn dan aanwezig om uitleg te geven over de visie en planning. Ook het ontwerp van de Vechtuiterwaard wordt dan gepresenteerd. In dit deel van de Vechtcorridor Noord, tussen de scouting en camping Vecht & Zo, groeit nu nog maïs. Straks is er ruimte voor allerlei bloemen en dieren, maar ook voor recreanten.

 

Artikel delen:

Reageer