Vluchtelingen welkom op hogeschool Windesheim

Zwolle – Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en hogeschool Windesheim gaan structureel met elkaar samenwerken. Vrijdagmiddag ondertekenden directeur UAF Mardjan Seighali en bestuursvoorzitter Windesheim Albert Cornelissen een convenant om de begeleiding van deze vluchtelingstudenten verder vorm te geven. In het nieuwe collegejaar studeren ruim 60 vluchtelingen aan de hogeschool Windesheim.

windesheim_uaf_convenant_a.jpg 

Mardjan Seighali, directeur UAF: “Onze studenten hebben een lange en moeizame weg afgelegd. Dankzij hun moed, hoop, doorzettingsvermogen beginnen zij opnieuw. Zij strijden voor vrijheid en waardigheid. Kennis en economische onafhankelijkheid zijn daarbij onontbeerlijk”. Windesheim vindt de begeleiding van vluchtelingstudentenbelangrijk omdat het past bij het opleiden tot waarde(n)volle professionals. De vluchtelingen krijgen een kans om zich goed voor te bereiden op een studie in Nederland zodat ze niet vroegtijdig uitvallen en om zich uiteindelijk te ontplooien tot een volwaardig lid van deze samenleving waarbij ze hun talenten en ervaring kunnen inzetten. Maar ook de Nederlandse studenten krijgen de kans om kennis te maken met mensen uit een andere cultuur waardoor ze hun horizon verbreden.

Bespreek (taal)problemen
Dat extra begeleiding gewenst is, benadrukten alle drie de aanwezige vluchtelingstudenten. Aziz Mumtaz gaf een voorbeeld: “Onlangs moest ik met zes studenten samenwerken in een project. De eerste week verliep dat niet zo lekker en ik besprak dit met mijn studieloopbaanbegeleider. Mijn studieloopbaanbegeleider had zelf een tijdje in het buitenland gewoond en daar ondervonden dat mensen soms denken dat je dingen niet weet wanneer je weinig zegt. Maar vaak is de taal een probleem. Samen bespraken we dit met de groep. Na dit gesprek verliep het beter en uiteindelijk behaalde onze projectgroep het hoogste cijfer van de klas: een negen.”

Samenwerkingsprogramma
Het samenwerkingsprogramma bestaat onder andere uit intensieve begeleiding qua taal, onderwijssysteem en Nederlandse maatschappij , een buddysysteem en het creëren van begrip voor de groep medewerkers, studenten en inwoners van de regio Zwolle. Deze laatste groep kan in ieder geval een bijdrage leveren door zich aan te melden als taalmaatje via Humanitas of Vluchtelingenwerk Zwolle.

Schakeljaar

Sinds 2002 biedt Windesheim een voorbereidend studiejaar om vluchtelingstudenten goed voor te bereiden op hun studie op Windesheim. Dit zogenaamde Schakeljaar blijkt een onmisbare schakel voor vluchtelingen en emigranten om zich succesvol voor te bereiden op een studie in het  hoger onderwijs in Nederland. Een Schakeljaar hoger onderwijs is gericht op het versterken van de basiskennis en -vaardigheden om te kunnen studeren èn het wegwerken van eventuele gaten in de kennis. Aan het eind van het jaar heeft een student kennis van de Nederlandse taal op staatsexamen niveau NT2-II. Ook weet de student wat studeren in Nederland inhoudt: hoorcolleges, presentaties, groepsopdrachten, enzovoorts. Hierdoor zijn ze beter in staat een opleiding in het hoger onderwijs succesvol te doorlopen. Per september 2013 bieden UAF en Windesheim ook een voortraject voor het Schakeljaar aan: de taaltrainingen van niveau O – B1. Deze taaltrainingen zijn bedoeld voor vluchtelingstudenten die het Nederlands onvoldoende beheersen.  

Artikel delen:

Reageer