Eén laboratorium voor waterschappen

Zwolle – In de algemene bestuursvergaderingen van komende week van de waterschappen Regge & Dinkel en Groot Salland, staat het voornemen tot een fusie van de twee laboratoria op de bestuursagenda. Het doel is het vormen van een nieuw zelfstandig laboratorium waarin 7 waterschappen deelnemen.

Bij positieve besluitvorming bij alle deelnemende waterschappen, zal er vanaf 1 januari 2014 een nieuw waterschapslaboratorium ontstaan. Dit laboratorium heeft een eigen juridische entiteit waarin de deelnemende waterschappen Groot Salland, Regge & Dinkel, Reest & Wieden, Rijn & IJssel, Vallei & Veluwe, Velt & Vecht en Zuiderzeeland voor een gelijk deel eigenaar zijn. Op 2 oktober zal het laatste algemeen bestuur van de deelnemende waterschappen hierover besluiten.

Meerwaarde van een centraal laboratorium

In de afgelopen periode is gewerkt aan een onderzoek ‘Op weg naar één gezamenlijke laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen*’ dat is uitgevoerd naar de wenselijkheid en haalbaarheid van samenvoeging van de twee laboratoria.  

 

Het onderzoek wijst uit dat door de samenvoeging een substantieel kostenvoordeel wordt behaald. Alle waterschappen delen in dit voordeel. Het voeren van één laboratorium levert een toekomstbestendige nieuwe organisatie op waarvan de waterschappen samen eigenaar zijn en waarover zij samen zeggenschap hebben. Door de korte lijnen kan er snel geschakeld worden tussen de opdrachtgevers aan de zijde van het waterschap en het laboratorium als opdrachtnemer. 

 

Motief tot samenwerking

Het belangrijkste motief voor de keuze voor  een gezamenlijk laboratorium, is dat de taken en de daaraan verbonden adviesfunctie van het laboratorium zeer nauw verbonden zijn aan de andere primaire taken van het waterschap op het terrein van het watersysteem en de –keten. Daarnaast blijft de kennis behouden en verder opgebouwd binnen de waterschappen zelf. 

 

Proces

Nadat alle waterschapsbesturen positief hebben besloten, zal de laatste bestuurlijke stap door provincie Overijssel worden gezet. Gedeputeerde Staten geeft hoogstwaarschijnlijk in december toestemming voor deze nieuwe gemeenschappelijke regeling. Ondertussen bereiden de ambtelijke organisaties van waterschap Regge & Dinkel en Groot Salland deze fusie verder voor.

 

* Vanaf 1 januari 2014 fuseren de waterschappen Regge & Dinkel en Velt en Vecht en gaan samen verder als waterschap Veltstromen. Vanaf dat moment heeft het nieuwe laboratorium 6 waterschappen als eigenaar.


Artikel delen:
Reacties 3
  1. Zéker, ook voor de werkgelegenheid. Sterk punt voor Zwolle lijkt me, dat ze mooi centraal liggen. En op een mooi plekkie in Westenholte. Daar valt ook vast nog wel wat uit te breiden.


    Maak melding

Reageer