“Stadswachten moeten bekeuring uit kunnen delen”

De Swollwacht fractie las op dinsdag 17 juli 2007 een nieuwsitem in De Stentor met als kop: “Niet kunnen beboeten blijft frustratie”. Swollwacht: “Het artikel geeft een overzicht van de vele en goede werkzaamheden die de stadswachten binnen onze gemeente én daar buiten reeds vele jaren doen. Verder wordt er in het artikel gesproken over het nog steeds niet verbaliserend kunnen optreden door stadswachten.”

De stadswachten – die in het artikel worden genoemd – zijn reeds lang in dienst van de stichting Stadswacht IJsselland, zegt Swollwacht. “Zéér ervaren stadswachten, die iedere dag opnieuw, véél en goed werk doen binnen de openbare ruimte van onze stad. Het zijn de ogen en oren van diverse disciplines binnen onze gemeentegrenzen en binnen enkele regiogemeenten. Inderdaad frustrerend, maar o.i. óók niet motiverend, dat wanneer je een paar jaar geleden al met succes het examen voor buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) hebt afgelegd en dus verbaliserend zou kunnen optreden, dit uit hoofde van je huidige functie nog steeds niet mag/kan.”

De Swollwachtfractie heeft daar vraagtekens bij. “De cursus buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is zo is ons bekend een pittige en dure cursus. Het is voor onze fractie dan ook onaanvaardbaar, dat stadswachten, die deze cursus met goed gevolg hebben volbracht, nog steeds géén opsporingsbevoegdheid hebben gekregen. Je loopt – ondanks je met succes volbrachte pittige opleiding – nog steeds als Jan met de korte achternaam over straat je werk uit te voeren. Dat mag en kan niet zo zijn. Dit kan en moet anders, zo zijn wij van mening.”

De Swollwachtfractie wenst van het College antwoord c.q verduidelijking te krijgen op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.

1.      Wat is de reden, dat de reeds voor de cursus buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) geslaagde stadswachten nog steeds géén opsporingsbevoegdheid hebben gekregen?

2.      Bent u met ons van mening, dat dit de stadswachten – die reeds een diploma hebben behaald van deze pittige cursus – en hun collega’s niet echt motiveert, doch eerder frustreert. Ze hebben de papieren, maar kunnen niets, omdat ze nog niet beëdigd zijn en lopen nog steeds als Jan met de korte achternaam over straat om hun werk uit te voeren.

3.      Bent u met ons van mening, dat de reeds geslaagde BOA’s nu met onmiddellijke ingang beëdigd zouden moeten worden, zodat zij “eindelijk” de overtreders kunnen aanpakken én verbaliserend kunnen optreden?

4.      Binnen welk tijdsbestek denkt uw college, dat deze beëdiging(en) een feit kunnen zijn? Ons inziens zou dit morgen moeten kunnen!

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht

William Dogger, raadslid Swollwacht.

 

Artikel delen:
Reacties 13
 1. deze mensen zijn daar echt niet geschikt voor

  maar ja is goedkoop he

  zelfs bij de politie ronsele ze bij moskee of afgekeurde kroeg bazen alles kan er terecht snap ook wel waarom er geen gezag meer is voor agentjes ;D ;D ;D ;D ;D


  ⚠️ Meld

 2. Je zou je kunnen afvragen waarom ‘wanna-be-wouten’ een pittige en dure cursus volgen (wie betaald dat eigenlijk?), terwijl de toegevoegde waarde van die cursus geen praktisch nut oplevert…

  Als je met cursus evenveel bevoegdheden hebt, als zonder de cursus, waarom volgen ze dan die cursus? Is dat niet zonde van de tijd, de moeite en het geld?  ⚠️ Meld

 3. controle, zo goedkoop mogelijk waar zoveel mogelijk geld mee binnen kan worden gehaald…slim plan al zeg ik het zelf maar dit had ik al aan zien komen….
  acab.. zelfde afkorting andere betekenins…all citygards are bastards( pas wanneer ze bonnen mogen schrijven want die mondelinge waarschuwingen vind ik wel wat hebben 😀 )


  ⚠️ Meld

 4. Als iedereen zich nou eens normaal gedroeg en respect voor elkaar had, dan had je helegaar geen stadswachten nodig. Sowieso vind ik het verbijsterend hoe er door sommigen tegenwoordig gereageerd wordt op het blauw op straat. Doe toch eens niet zo stoer en gedraag je. En wat mij betreft ruilen we die stadswachten in voor echte politiemensen met een goede “enge”uitrusting om raddraaiers als het moet hard aan te pakken.  ⚠️ Meld

 5. Heb ze ook al mee gemaakt als ze verkeer moeten regelen.En dat kunnen ze al niet.Laat ze maar rondlopen en een beetje nozel rondkijken.Dat kunnen ze tenminste goed.Laat die wouten maar wat meer hun best doen.Laat ze maar een keer het busje uitkomen als het regent.


  ⚠️ Meld

 6. Chrizz ik sluit me helemaal bij je aan. Al denk ik dat het niet verkeerd is als de stadswachten kleine overtredingen mogen beboeten. Ik bedoel dus dingen als fietsen in de diezerstraat. Dan ga ik er wel vanuit dat ze een betere opleiding krijgen zodat ze leren met bepaalde situaties om te gaan. Op dit moment doen ze niks meer en minder dan wat elke burger zou moeten doen. Het wijzen op verkeerd gedrag. Het enige verschil met een burger en een stadswacht is dat zij een uniform dragen.
  Roja: Ik heb ook wel eens een agent het verkeer zien regelen wat niet goed ging. Jij ziet alleen maar de dingen die je wil zien. Net wat Chrizz zegt: hou je aan de regels en je hebt van niks en niemand last. Het is al spijtig genoeg dat er steeds meer blauw op straat bij moet komen. Puur omdat onze maatschappij steeds meer verhard.


  ⚠️ Meld

 7. Moet je is de weg aan ze vragen of wat informatie hebben.Ze weten niks zelf en moeten dan altijd via de portofoon aan de meldkamer vragen.En als ik zie hoe ze er bij lopen dat verdiend ook al geen schoonheidsprijs.Doe dan geen uniform aan.


  ⚠️ Meld

 8. Ik snap eigenlijk niet waarom ze die beveiliging hebben in WKC Stadshagen. Fiets je daar ’s avonds langs, gaan ze zeuren, maar toen er een scooter overdag door het winkelend publiek scheurde bleef ie lekker op het bankje in de zon zitten…


  ⚠️ Meld

 9. @Chris: er zijn verschillende stadswachten. Een tijdje geleden liep er zo’n klein mannetje die toch vrij actief was. Diegene die er nu loopt speekt ook wel mensen aan op fietsen/brommeren in de winkelstraat (en soms ook niet inderdaad) maar ik zie hem ook in winkels rondlopen om mensen in de gaten te houden; onlangs zag ik hem gluren naar een stel opgeschoten knulletjes bij de snoepafdeling van de C1000 ;D


  ⚠️ Meld

 10. Laat de winkeliers hun eigen toko maar in de gaten houden of ze huren er maar beveiliging voor in.Zal wel slecht weer zijn geweest dat hij weer binnen wou zijn.Dat hebben ze van de politie geleerd denk ik.


  ⚠️ Meld

Reageer