Scootersimulator waarschuwt jeugd voor risico’s

Zwolle – Maandag gaat op het Deltion College in Zwolle het ‘Scooter Elite’ project van TeamAlert van start. Tijdens deze actie bezoekt de verkeersveiligheidsorganisatie verschillende MBO scholen in Nederland met een zogenaamde scootersimulator.

Op deze simulator kunnen scholieren bewijzen hoe goed hun scootervaardigheden zijn. Hierbij is het de bedoeling dat de jongeren zo veilig mogelijk rijden. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een verkeersongeval 50 keer groter is bij scooter- en brommerrijders dan bij andere bestuurders. Daarbij komt dat ongeveer de helft van alle verkeersslachtoffers en twee derde van de ernstig gewonden wordt veroorzaakt door brommers en scooters. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar vormen hierbij een extra grote risicogroep. TeamAlert wil daarom scooterrijders bewust maken van hun kwetsbare positie in het verkeer en zodoende risicovolgedrag verminderen. De eerste uitvoering vindt plaats op het Deltion College in Zwolle.

Door de veranderende hormoonspiegel in de hersenen hebben jongeren vaak de neiging zich roekeloos te gedragen. Jongeren herkennen gevaar minder snel en hebben een lagere impulscontrole. Op de scooter vertaalt zich dat vaak in roekeloos rijgedrag. De combinatie van gebrekkige ervaring met snel rijdende voertuigen, het overschatten van de eigen rijvaardigheid en het onderschatten van de risico’s die worden veroorzaakt door andere weggebruikers, maakt deze groep kwetsbaar. Om scooterrijders hiervan bewust te maken, heeft TeamAlert de Scooter Elite game ontwikkeld. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidieverlening van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In de game kruipt de speler in de huid van een pizzabezorger. De taak is om pizza’s op tijd, maar ook veilig op locatie te krijgen. Daarbij moet de speler onder andere stoplichten in de gaten houden, de snelheid aanpassen en indien nodig richting aangeven. Hierbij wordt een beroep gedaan op gevaarherkenning en het kunnen anticiperen op andere weggebruikers. Aan het eind van de game krijgen de jongeren direct feedback op hun presentatie. De beste scores worden genoteerd op een scorebord waardoor het competitie-element vergroot wordt. De game kan vanaf maandag 16 september ook online gespeeld worden op www.scooterelite.nl .

Stichting TeamAlert
Stichting TeamAlert is dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren, die zich sinds 2000 inzet om het aantal jonge verkeersslachtoffers terug te dringen. Het verkeer is namelijk nog altijd doodsoorzaak nummer één onder jongeren. TeamAlert organiseert diverse educatieve projecten en voorlichtingscampagnes. Door jongeren op originele, humoristische, overtuigende en soms iets brutale manier te benaderen, probeert TeamAlert bewustwording te creëren rondom hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer.

Artikel delen:

Reageer