NBvON bijeenkomst Zwolle

Zwolle – Het bestuur van de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (NBvON) in Zwolle wil een ieder uitnodigen om kennis te maken met de ideeën en doelstellingen van de NBvON en wat zij kunnen betekenen voor ouderen wonende in de gemeente Zwolle.

Als dé belangenbehartiger komt de NBvON op voor alle ouderen in Nederland op het gebied van Zorg & Welzijn, Inkomen en Mobiliteit. U kunt de NBvON vinden op deze website  en de homepage www.nbvon.nl.  De bijeenkomst begint om 14.00 uur en wordt gehouden op vrijdag 27 september a.s. en wel in centrum “de Terp” gevestigd aan de Radewijnsstraat 1 in Zwolle.

Agenda:

Opening en kennismaking
Hoe staan we er voor
Wensen en plannen
Blik op 2014 (Aandacht voor Gastvrije zorg, AWBZ/Wmo, Verkiezingen)

Wat verder ter tafel komt
Sluiting rond de klok van 16.00 uur.

Artikel delen:

Reageer