Proef met valbescherming Peperbustoren Zwolle

Zwolle – De Zwolse Peperbustoren krijgt valbescherming op de omgang. Tenminste, als uit een proef de komende periode blijkt dat een constructie voldoet. De gemeente gaat beoordelen of de omgang op 52 meter hoogte veiliger gemaakt kan worden zonder dat daarmee de monumentale en recreatieve waarde van de toren wordt aangetast.

 

Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk dat de monumentale Zwolse toren optimale veiligheid biedt, voor bezoekers en passanten. De afgelopen periode is studie gedaan naar passende mogelijkheden om dat te waarborgen. In dat onderzoek is geconcludeerd dat een (roestvrijstalen) netconstructie de beste resultaten biedt. Deze oplossing zou vanaf de grond niet of nauwelijks waar te nemen zijn. Bovendien blijft het uitzicht vanaf de torenomgang op stad en omliggend gebied zo optimaal mogelijk. De mogelijkheid om torenbeklimming met het bijbehorende panorama te behouden zijn voor het college belangrijke factoren om voor deze constructieve oplossing te kiezen.

Uitgangspunten

Er wordt op een gedeelte van de omgang een proefconstructie gemonteerd. Als tijdens de proef blijkt dat aan de uitgangspunten – veiligheid, goed uitzicht vanaf de toren, geen merkbare verstoring van de aanblik van het monument – wordt voldaan, kan het college definitief besluiten de omgang van de netconstructie te voorzien. De inschatting is dat eind september de welstands- en monumentencommissie een advies uit kan brengen over (ruimtelijke) kwaliteiten van de gekozen oplossing. 

 

Niet toegankelijk

Gedurende de plaatsing van de netconstructie – deze week – is de toren niet toegankelijk voor publiek. Zodra de proefopstelling goed bevestigd is wordt de Peperbustoren weer opengesteld. De basiliek zelf blijft gedurende de werkzaamheden overigens gewoon voor publiek toegankelijk.

 

Als het college definitief voor de te testen netconstructie kiest dan bedragen de totale kosten van de operatie ruim 140 duizend euro. 

Artikel delen:
Reacties 48
 1. Nee, niet een net van 140k.

  Een constructie, inclusief stalen net, inclusief montage, inclusief veiligheidsstudie en een correcte montage op een monumentaal pand a 140k euro.


  Maak melding

 2. Ik vind het eigenlijk een zinloze maatregel.
  De ballustrade rond de publieksomgang is zo borsthoog en dik dat je echt heel veel moeite moet doen om van de toren te “vallen” hoor.
  Dus diegenen die toch plannen in die richting hebben zullen nu een spoorwegovergang of een hoge flat uitkiezen, ben ik bang.


  Maak melding

 3. Hmm een zeer goed idee.. maar t pers bericht vind ik echt een vorm van verstoppertje spelen. In al die jaren is er nog volgens mij nog nooit iemand per ongeluk eraf gevallen. De trieste voorvallen die geweest zijn is eigen keus. En zoals hier boven al gezegd is “vallen” doen ze dan wel elders. Dit is een zeer goed plan


  Maak melding

 4. Tja, wie verzint zoiets nu? Net als Observer zet, je valt er niet zomaar vanaf, en degenen die willen springen gaan dat nu wel elders doen. Van het Stadskantoor dan maar 😉


  Maak melding

 5. de monumentale Zwolse toren optimale veiligheid biedt, voor bezoekers en passanten.

  Ik vind het een goed idee, niet alleen om het suïcidale mensen moeilijker te maken hun plan tot uitvoer te brengen, maar ook voor de veiligheid van toevallig daar lopende mensen. Al zouden we slechts 1 mensenleven redden, dan is het die 140.000 eurp waard.


  Maak melding

 6. maar ook voor de veiligheid van toevallig daar lopende mensen.

  Sorry hoor, maar wat een onzin!!
  Dan ook maar een vangnet om de IJsseltoren, de flats op de Palestrinalaan, de IJsselbrug langs het hele spoor enz. enz.


  Maak melding

 7. Tjonge, wat een cynische reactie, vdberg. Zelfmoord is een tragedie voor iedereen die ermee te maken krijgt. Als we er één kunnen voorkomen door het lastiger te maken, vind ík het de moeite waard. Je zult het wel niet bedoelen, maar in je reactie (en die van enkele andere) klinkt de opvatting door dat zelfmoord niet te voorkomen is en dat we er daarom maar geen geld aan preventie moeten besteden. En depressie is in veel gevallen echter wel te behandelen. Dit soort maatregelen helpen dan ook.


  Maak melding

 8. Je kan het cynisch vinden Dame, maar ik was akelig serieus. Je gaat toch niet om alle hoge objecten of langs suïcide locatie nr. 1 het spoor een net of hek hangen. Hou toch op! Een net alleen om de toren van de Peperbus is echt te zot voor woorden. Hoe houden we ons in de crisis, zo dus!


  Maak melding

 9. @vdBerg, we blijven in de crisis door geen geld uit te geven. En voor de rest, blijf ik bij mijn mening. Jij ook, maar ik vind een mensen leven nog altijd kostbaarder dan welk geld ook.


  Maak melding

 10. Ik ben het met vdberg en viper eens, je kunt geen duizenden kilometers spoorrails en alle hoge flats, en alle potjes giftige pillen voldoende afschermen voor mensen die definitief met het leven willen afrekenen.
  De preventie moet inderdaad zitten in het tijdig herkennen van de verschijnselen en daarop anticiperen, met alle sociale en psygiatrische middelen die ons ter beschikking staan.
  De gemeente kan zich er niet vanaf maken met het excuus “wij hebben er alles aan gedaan, wij hebben immers voor 140.000 Euro een vangnet op één van onze hoge gebouwen geplaatst?


  Maak melding

 11. Ik vind dit vanwege het onderwerp een akelige discussie. Zal toch een poging doen. Er zijn bij veel hoge gebouwen, op het spoor en bij medicamentenverstrekking allang preventiemaatregelen genomen die het voor suïcidale mensen lastiger maken. Niet voldoende zoals helaas ook hier regelmatig te lezen is. Ook ik denk niet dat zelfmoord altijd te voorkomen is. En daarnaast – en dat vind ik moeilijk om te zeggen – zijn er ook mensen voor het een uitweg is uit een moeizaam leven. Een groot deel van de degenen die daadwerkelijk een einde aan hun leven maken, zitten in een depressie die te behandelen is. Eens met viper dat voorkomen door hulpverlening van belang is.
  Ik wil die mensen niet opgeven, crisis of niet.


  Maak melding

 12. Wellicht dat de hele discussie – en ook ik vind hem dubbel – beter te duiden is door verschil te maken in wat we bedoelen met een ‘valbescherming’ en een ‘springbescherming’, dat laatste is m.i. namelijk heel iets anders maar dar lijkt de discussie nu meer over te gaan.

  Differentiëren in terminologie en daarmee in de inhoudelijke discussie? Of zie ik dat verkeerd?


  Maak melding

 13. Zoals ik al zei, vallen is daar boven praktisch onmogelijk.
  Ik denk dan ook dat de schrijver van het artikel een kooi constructie bedoelt, waardoor het onmogelijk wordt om over de ballustrade de kortste weg terug te nemen.
  Het vreemde is dat de vrijwillige basiliekwachters die altijd als eerste geconfronteerd worden met een “springer” en goed geinstrueerd zijn hoe te handelen in zo’n geval, helemaal niets van deze nieuwe voorziening gehoord hebben.


  Maak melding

 14. Het hek boven op de toren is zo hoog dat je daar niet van naar beneden kan vallen. De gemeente gebruikt een vriendelijk woord, maar het is natuurlijk om het springen tegen te gaan. Nogmaals, onzinnig. Maar als je het dan toch doet, en je wilt graag geld uitgeven, dan rondom min. 2 meter breed. Anders springen ze er alsnog langs.


  Maak melding

 15. Kan het nog platter, Observer?:(
  Is de Peperbus van de gemeente? Volgens mij is de Peperbus eigendom van de RK kerk. Irrelevant gegeven in dit verband trouwens.
  Preventie en begeleiding zijn zeker belangrijk. Als de omgeving echter signalen mist (en dat gebeurt helaas regelmatig) dan hoeft begeleiding misschien niet meer. Een mislukte poging leidt geheid tot begeleiding en naar ik hoop adequate.
  Ja dus, nuttig


  Maak melding

 16. @Dame, leuk weer eens contact met je te hebben.
  Sorry, ik bewonder meestal je dossierkennis maar de Onze lieve Vrouwetoren (Peperbus) is los van de kerk toch echt eigendom van de gemeente, zoals de meeste kerktorens in Nederland trouwens.
  Maar wat is de kern van je reactie nu eigenlijk? nuttig omdat het nu op slechts één plek minder in Zwolle mogelijk is om zelfmoord te plegen?
  Weet je wel dat er nu eerst 70.000 betalende torenbezoekers moeten komen om de kosten terug te verdienen? groet, Observer.


  Maak melding

 17. Natuurlijk moet er voorlichting en hulp geboden worden. Daarnaast lijkt het mij wel verstandig dat de gemeente er voor zorgt dat er niet duizenden mensen, waaronder ook kinderen, niet geconfronteerd worden met iemand die van een belangrijk monument springt. En dat is in onze binnenstad een heel stuk zichtbaarder dan iemand die van de Palistrinaflat springt, of zichzelf onder een trein gooit.


  Maak melding

 18. @Japser? duizenden mensen op of naast de toren? overdrijf je niet een heel klein beetje?
  Er mogen op last van de brandweer maar max 20 personen tegelijk naar boven.
  Maar in de Palestrinalaan wonen er al een paar honderd, en in de trein zitten er ook wel duizend.


  Maak melding

 19. Dossierkennis, mhaw, meer de bereidheid vaak om originele documenten op internet op te zoeken en te lezen. in dit geval niet gedaan, maar gevraagd. Zoals gezegd vind ik de eigendomskwestie niet zo relevant.
  Ik vind het inderdaad nogal boud om de gemeente nimby-gedrag te verwijten. Het mag dan wel de bottomline van jouw reactie zijn dat potentiële suïcidale mensen als het ene object of plaats is beveiligd een andere plek zoeken (m.a.w., doe maar niks, want maakt toch niets uit); het gaat nogal ver om deze stellingname ook aan anderen toe te schrijven en te koppelen aan hun motivatie. Er zijn objecten en plaatsen die meer aantrekkingskracht hebben op suïcidale mensen. Goed om die te beveiligen. Wat mag een mensenleven kosten? Nogal een kruideniersachtige opmerking over die kaartverkoop, wat mij betreft.


  Maak melding

 20. @Dame
  Je weet mijn reactie en zienswijze meesterlijk uit te vergroten op dit log, toch blijf ik zeggen dat ik het een “cosmetische” maatregel vind die aan het echte probleem van vrijwillige levensbeeindiging niets oplost/bijdraagt.


  Maak melding

 21. Ik heb niet de illusie dat die kreet voor jou de doorslag geeft in jouw benadering van mij, P.Pectief.:) Daarnaast rakelde ik deze discussie niet opnieuw op en had ik wel de indruk dat het mij werd toegestaan te reageren. Dat heb ik mis?


  Maak melding

 22. @Observer je kunt iemand van die toren zien vallen vanuit zo’n beetje elk punt in de (drukke) stad, dat is vorig (?) jaar wel gebleken toen dat gebeurde. Dat hebben veel mensen gezien. Niet echt reclame voor je (binnen)stad.


  Maak melding

 23. @dame
  Ik wilde me niet met de inhoud bemoeien, maar ik lees een boeiende discussie die uitmondt in de kernvraag of de investering in een valbescherming niet beter kan worden besteedt aan een investering in het voortraject. Bovendien wordt getwijfeld of iemand die op -hoe zal ik het zeggen- ‘zichtbare’ wijze zijn/haar leven wil beëindigen wel te stoppen is.
  Door nu te stellen dat iemand een kruidenier is, die niets voor een mensenleven over zou hebben, sla je echt de plank mis. Dat past ook niet bij je, zover ik dat uit je bijdragen hier kan afleiden. Daarom mijn opmerking.


  Maak melding

 24. P.Pectief Als je de hele discussie hebt gelezen dan zul je toch ook gelezen hebben dat niemand het oneens is met de stelling dat preventie en tijdige begeleiding zeer noodzakelijk is. De discussie spitst zich toe op de vraag of het daarnaast noodzakelijk is gebouwen, spoor etc te beveiligen. Ik zeg van wel omdat elk mensenleven telt en niet in alle gevallen tijdig wordt herkend dat iemand plannen heeft zijn leven te beëindigen. Ik vind het een goede zaak om het hen zo moeilijk mogelijk te maken. Er zijn trouwens al veel maatregelen in die richting genomen. Ook daar is eerder op gewezen.
  En daarnaast is er in dit geval het andere aspect, namelijk dat van de omstanders, hun veiligheid en bescherming tegen een traumatische ervaring. Ook dat vind ik relevant.
  In je laatste opmerking ruk je mijn woorden uit zijn verband.


  Maak melding

 25. In een wereld waar geld schaars is, is het geen en-en discussie, maar een of-of. Onder de aanname dat een mensenleven al te redden is, wat nog maar de vraag is, wat is dan jouw keus om die ?? 140.000 te besteden? Preventie vooraf of een hekwerk?


  Maak melding

 26. P.Pectief Uit onderzoek van de NS blijkt dat ca 50% al begeleid wordt. Blijkbaar niet adequaat genoeg, maar zoals ook al eerder gezegd, ook ik geloof niet dat íedereen te redden is. De vraag die je me voorlegt, ervaar ik als een duivels dilemma. Immers, zonder de beveiliging van bv de Peperbus zoals die er nu al is, zou het misschien vaker gebeuren. Het geld en de inspanning die daarin is gestoken, accepteren we als gegeven. Ook toen had deze vraag kunnen worden gesteld. Ik zet in op beide: en preventie en de kans op begeleiding na een mislukte poging in de gevallen waarin de signalen niet zijn herkend. Geen idee van de verdeling van middelen tussen die 2. Hoe veel mensen zou je hoelang kunnen begeleiden voor 140.000 euro, denk je?


  Maak melding

 27. @P.Pectief,

  Door nu te stellen dat iemand een kruidenier is, die niets voor een mensenleven over zou hebben, sla je echt de plank mis.

  Dank je voor je mening in deze, het is inderdaad nogal aanvallend en persoonlijk gericht maar ik denk dat Dame nog iets te verrekenen had met me:)


  Maak melding

 28. @Observer, je vergist je in mijn motieven. Ik waardeer je inbreng zeer, maar ben daar niet altijd mee eens. Om misverstanden te voorkomen, ik heb niet gezegd dat jij een kruidenier bent (niets mis mee, trouwens), maar dat ik die opmerking over de 70.000 kaartjes die nodig zijn om de investering te betalen een “kruideniersachtige opmerking” vind. Een subtiel maar wezenlijk onderscheid met de interpretatie van P. Pectief.


  Maak melding

 29. En waar jij – denk ik – op doelt met dat “verrekenen” ging ook niet om jouw bijdrage(n), maar die van een ander. Ik had dat destijds meteen willen aangeven, maar had geen zin meer in reageren.


  Maak melding

 30. @dame, we mogen het hier met elkaar oneens zijn over van alles, daar is niets mis mee.
  Ik hou ook wel van een pittige discussie met gebruik van kernachtige argumenten, maar ik probeer wel altijd een ander in z’n waarde te laten, en inderdaad ik dacht inderdaad dat je destijds afhaakte door iets dat ik verkeerd gezegd zou hebben. Fijn dat daar geen sprake van is.


  Maak melding

 31. Dat ervaar ik ook zo in jouw bijdragen en het spijt me als dat omgekeerd niet zo is, Observer. Ik probeer juist, hoe pittig ook niet persoonlijk te worden. Heb daar een hekel aan. De kwalificatie waar je over viel, was dan ook niet gericht op jou als persoon maar bedoeld als nadere duiding van je opmerking. Zo staan er wel meer, die kennelijk minder persoonlijk worden opgevat.


  Maak melding

 32. @dame, er hoeft je niks te spijten hoor, ik denk dat jij en ik hier, met vele anderen overigens, gewoon onze betrokkenheid met onze fijne stad en haar bewoners proberen te tonen.
  En als we in ons enthousiasme daarin soms eens een beetje doorschieten mogen we elkaar best een beetje corrigeren toch? 🙂


  Maak melding

Reageer