Swollwacht presenteert kandidatenlijst

Zwolle – Op de ledenvergadering van Swollwacht van dinsdag 17 september 2013 hebben de aanwezige leden de kandidatenlijst van Swollwacht voor de gemeenteraadsperiode 2014 – 2018, zonder tegenstemmen, vastgesteld. Met gepaste trots presenteert de lokale politieke partij de kandidatenlijst. Er zijn 11 kandidaten. Voorzitter Willam Dogger wordt de nieuwe lijsttrekker.

Het beleidsprogramma/verkiezingsprogramma 2014-2018 van Swollwacht welke de titel zal mee krijgen; Werk, Wonen, Welzijn, is nog in ontwikkeling. Het bestuur van Swollwacht verwacht het voornoemde beleidsprogramma medio november a.s. met haar leden te bespreken en na vaststelling door de leden deze eind november a.s. te presenteren aan de Zwolse burgerij. Het beleidsprogramma Werk, Wonen, Welzijn zal worden geschreven op basis van drie ontwikkelde thema’s, te weten: 1. Werk, Werk en nog eens Werk! 2. Wonen met woongenot! 3. Welzijn, met elkaar en voor elkaar!  

De lijst:

1. William Dogger (m) (54 jaar), Lijsttrekker. Werkzaam in de gehandicaptenzorg als manager facilitair bedrijf en als lid van het MT. Was eerder gemeenteraadslid voor Swollwacht (1998 – 2010), fractie voorzitter (eind1998 – april 2006) en voormalig lijsttrekker van Swollwacht (2002 en 2006). Is voorzitter en lid van verdiensten van Swollwacht. Ervaren politiek generalist met zeer ruime inzichten op de portefeuilles WMO en financiën en heeft daarnaast bijzondere interesses voor het dierenwelzijn.

2. Lammert Lok (m) (57 jaar). Ervaren jurist en werkzaam voor diverse overheidsinstanties. Beschikt over een brede deskundigheid op gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht en sociaalzekerheidsrecht. Is thans bestuurslid van Swollwacht.

3. Cemal Yildirim (m) (46 jaar). Werkzaam als zelfstandig ondernemer en is vanaf 2010 gemeenteraadslid voor Swollwacht en tevens vice fractie voorzitter. Binnen de huidige Swollwacht fractie verantwoordelijk voor de portefeuilles onderwijs en jeugd, groen, duurzaamheid en milieu, wijkgerichtwerken en leefbaarheid.

4. Britt Jurgens (v) (33 jaar). Werkzaam als zelfstandig ondernemer. Is deskundig in marketingvraagstukken en op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Politieke interesses; wijkgerichtwerken, het midden- en kleinbedrijf, sport en WMO.

5. Silvia Bruggenkamp (v) (49 jaar). Werkzaam als secretaris van de Statencommissie bij de Provinciale Staten van Overijssel. Heeft bijzondere politieke interesse in sociale, culturele en maatschappelijke vraagstukken en dierenwelzijn. Heeft daarnaast ruime inzichten in bestuurlijke vraagstukken verkregen op provinciaal- en gemeentelijk niveau.

6. Sarah Lok (v) (31 jaar). Werkzaam als docente Nederlands op een middelbareschool in Zwolle. Heeft ruime ervaring op gebied van onderwijsvraagstukken en heeft daarnaast bijzondere politieke interesses op het gebied van jeugdzorg en sociaal- maatschappelijke vraagstukken.

7. Marcel Mulder (m) (44 jaar). Werkzaam als verkeer- en infra regelaar. Heeft binnen het vakbondswerk ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in functies als voorzitter en secretaris. Is thans penningmeester van Swollwacht en heeft brede politieke interesses op gebied van verkeer- en infrastructuur, openbaarvervoer, gemeentelijke veiligheidsvraagstukken en dierenwelzijn.

8. Jan Besselink (m) (64 jaar). Voormalig product ontwikkelaar, maakt thans gebruik van de VUT. Heeft ruime bestuurlijke ervaringen opgedaan binnen het vakbondswerk en is secretaris van Swollwacht. Heeft ruime interesse voor de portefeuille Welzijn en daarbinnen in het bijzonder voor ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.

9. Wim Bredewoud (m) (70 jaar). Gepensioneerd Rijksambtenaar. Is vice voorzitter van Swollwacht. Heeft interesses in meerdere politieke- en maatschappelijke onderwerpen en is daarbinnen in het bijzonder geïnteresseerd in bestuurlijke processen.

10. Sylvia le-Febre (v) (56 jaar). Werkzaam als beheerder van het wijkcentrum de Bestevaer in de Wipstrik. Is ervaringsdeskundige op het gebied van wijk- en buurtwerk en het wijkgerichtwerken.

11. Peter Veldhuizen (m) (56 jaar) lijstduwer. Werkzaam als zelfstandig ondernemer. Voormalig voorzitter en lid van verdiensten van Swollwacht. Politieke interesses; Zwolse buitengebieden, juridische- en financiële vraagstukken en sociaal- economische vraagstukken.

Artikel delen:
Reacties 23
 1. Ook niet meer als burgerraadslid dan Wichert? Je bent een van de weinigen met hart voor Zwolle! Leuk ook dat de jonge Britt Jurgens op de lijst staat. Ik ben verder benieuwd hoe William Dogger zich gaat gedragen. Hij pleegde toch min of meer een coup om weer terug te keren als zelfbenoemd lijsttrekker. Er was zelfs even sprake van een andere lokale partij omdat er een machtsstrijd bij Swollwacht gaande was. Hoe zal dit electoraal uitpakken?


  Maak melding

 2. moet nog eens even zien hoe het gaat bij de Swollwacht de afgelopen periode was er erg veel rumoer onderling en dat neemt een beetje het vertrouwen in deze partij weg.De een na de ander stapt op en de opgestapte uit het verleden komt terug .Dus de partij is onderling meer met zichzelf bezig geweest dan met het politiek belang voor de kiezers


  Maak melding

 3. Pjotr dat ben ik niet met je eens ,de huidige fractie heeft hard gewerkt en zich niet bemoeid met bestuurs aangelegenheden .Had daar geen tijd voor en geen zin aan .De komende periode wordt erg zwaar voor alle raadsleden die hun taak serieus nemen


  Maak melding

 4. Swollwacht is een zeer respectabele partij en in iedere partij is wel eens wat, dat moet ook niet groter gemaakt worden dan dat het is! De partij komt altijd op voor de zwakkere in de Zwolse samenleving, dat was onder aanvoering van dhr. Dogger altijd zo en onder dhr. Eikelboom ook. Ik ben in ieder geval zeer content met de kandidatenlijst zoals deze door Swollwacht gepresenteerd is! 🙂


  Maak melding

 5. Ik sluit mij aan bij Jet. Ja, er is rumoer geweest. Dit is niet anders dan bij andere partijen, verenigingen of stichtingen. Het goede van rumoer is dat je er sterker uit kan komen. Ik ben ervan overtuigd dat dit is gebeurd. Onze huidige fractie heeft zich altijd ingezet voor de Zwolse samenleving en zal dit blijven doen tot de verkiezingen. Daar zijn we dankbaar voor en geeft ruimte voor een mooi vervolg door hun opvolgers. De lijst zoals nu samengesteld (zonder tegenstemmen) is een mix van ervaring en nieuw bloed. Ik ben er trots op Swollwacht te mogen vertegenwoordigen met als doel hard te werken voor de belangen van onze mooie Zwolse samenleving!


  Maak melding

 6. De gelederen zijn kennelijk gesloten. Er is een bestuur en een kandidatenlijst. Het alternatief van Wichert is niet meer nodig. Drie Swolwachters die hier reageren. De partij lijkt gezond de nieuwe campagne in te gaan. Succes!


  Maak melding

 7. 4 dames bij de 1e 10 op de lijst. Ben benieuwd hoe dit bij de andere partijen zal zijn.
  En dame nummer 10 sowieso nieuw, gefeliciteerd. Ben benieuwd of ze gekozen zal worden. Afhankelijk wat hun programma zal zijn. En wat de partij waar ik meestal op stem, te bieden heeft, wat mij aanspreekt.
  Maar mocht ik Swollwacht stemmen, dan krijgt ze van mij een voorkeurs stem.


  Maak melding

 8. Een indrukwekkende lijst van personen met een breed ervarings- en kennisgebied.
  Jammer dat ik bij niemand niets lees over enige aandacht voor- en kennis van kunst-cultuur en monumentenbeheer.
  Dat lijkt mij nou juist essentieel voor een stadspartij.


  Maak melding

 9. Observer, bedankt voor je reactie. Ik neem jouw punt over kunst, cultuur en monumentbeheer zeker mee. Ik ga uitzoeken wie van onze kandidaten daar raakvlakken mee heeft zodat ook dit, door jou terecht aangegeven belangrijke punt, goed vertegenwoordigd wordt door Swollwacht.


  Maak melding

 10. Ben heel erg benieuwd wat het program zal gaan worden van de partij.
  Als lokale partij hoop ik dat ze een breed programma zullen hebben en oprecht zullen opereren naar hun electoraat.
  Wat betreft de lijst de tijd zal het leren, is op dit moment nog weinig zeggend op de heren Dogger en Yildirim na.


  Maak melding

 11. Ik denk dat wanneer ze nadrukkelijk strijden voor behoud van het historische karakter van Zwolle, dat ze dan op extra stemmen kunnen rekenen. Dat doet ook de naam SWOLLwacht recht. Extra werk, fijn wonen en goede welzijn zijn mooie argumenten, maar dat wil toch iedere partij.


  Maak melding

 12. Het volledige programma zal medio november bekend worden. Op dit moment zijn we er nog druk mee bezig. Jullie input zal zeker meegenomen worden. Bedankt daarvoor.


  Maak melding

Reageer