Open huis Beschermd Wonen Leger des Heils

Zwolle – “Ik kan op deze plek zijn wie ik ben. Ik vind hier rust en wordt als mens behandeld. En als het even niet goed gaat, dan mag dat ook.” Aan het woord is Lex, 43 jaar en bewoner van de voorziening voor beschermd wonen van het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan. Hij doet zijn verhaal voor een groep van ongeveer 30 belangstellenden die gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging voor de informatieavond.

Na een rondleiding door het pand opent Henriëtte van Olst, locatiemanager de bijeenkomst. Zij is zichtbaar verheugd dat zij zo veel mensen welkom mag heten: “Ik ben er trots op dat ik u deze voorziening mag laten zien.” Als Van Olst de avond na anderhalf uur afsluit spreekt zij de belofte uit dat met deze opkomst en de ontspannen en openhartige sfeer, zij het aandurft om de buurt volgend jaar op burendag uit te nodigen.

De voorziening heeft op dit moment 31 bewoners. Elke bewoner heeft een eigen kamer met een kook- en zorgvoorziening. Afhankelijk van hun mogelijkheden koken en eten ze zelfstandig, met elkaar of onder begeleiding. De bewoners hebben een zwervend bestaan achter de rug. Zij hebben vaak psychiatrische problemen, zijn verslaafd en nog niet in staat zelfstandig te wonen. Bewoner Lex: “Ik heb een crimineel verleden, ben alcoholverslaafd en heb harddrugs gebruikt.” Hoewel dat laatste nu niet meer het geval is: “Verslaafd blijf je je leven lang.” Lex hoopt zo ver te komen dat hij bij zijn 70-jarige vader kan gaan wonen om voor hem te zorgen.

Rieke Templeman is een van de woonbegeleiders en informeert de zaal over de begeleiding van bewoners die start vanaf het moment dat zij een voet over de drempel zetten. “We zorgen in het begin vooral voor rust zodat ze, na een vaak langdurig straatbestaan kunnen wennen aan het wonen tussen vier muren en in een groep.“ Elke bewoner krijgt een zorgplan dat uitgaat van wat iemand nodig heeft, zelf kan en waar hulp bij nodig is. Rieke:”We bepalen samen waar de bewoner over een half jaar wil staan en daar werken we aan. Maar we worden ook wel eens verrast en blijkt dat iemand veel meer in zijn mars heeft en een enorm vooruitgang boekt. Maar helaas komt het ook voor dat het doel niet zo snel gehaald kan worden.” Op de vraag van een buurtbewoner of er aan maximum zit aan wat bereikt kan worden, spreekt Rieke de cruciale woorden uit: “Wij geven niemand op, in elk mens zitten mogelijkheden”.

Naast de interne woonbegeleiding krijgen de bewoners ook begelei- ding van instellingen zoals Tactus Verslavingszorg en Dimence voor de psychische problematiek. Van Olst benadrukt dat naar eigen kunnen voor elke bewoner dagbe- steding wordt gezocht zoals afval prikken in de wijk, werken in de groenvoorziening, fietsenmakerij, houtzagerij of schoonmaken en ko- ken in de voorziening. “Ze moeten echt in beweging komen, als dat gebeurt doet dat wat met je eigen waarde.”Zij roept de buurt dan ook op bij ideeën voor een actieve bezig- heid contact met haar te leggen. 

De gemeenteraad heeft 16 september j.l. besloten de nachtopvang van dak- en thuislozen structureel uit te breiden met 15 plaatsen in De Herberg en 12 plaatsen te realiseren bij het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan. De nachtopvangbedden bij het Leger des Heils worden gebruikt als de Herberg vol zit of daar een bewoner geschorst is. Dak- en thuislozen kunnen nu voor de nacht terecht in de Herberg en in het Nel Bannink- huis van het Leger des Heils aan de Luttenbergstraat. Het Nel Banninkhuis voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is te kostbaar om open te houden. 

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer