Dannenberg voorzitter toezichthouders zorg

Zwolle – De Zwolse wethouder Erik Dannenberg (48) wordt op 1 november aanstaande aan de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg voorgedragen als nieuwe voorzitter van het bestuur van de NVTZ.

Dannenberg is sinds maart 2005 wethouder van de Gemeente Zwolle met thans o.a. de portefeuilles Wmo/zorg, publieke gezondheid, wonen en bedrijfsvoering. Daarnaast is hij voorzitter van het bestuur van GGD IJsselland. Tevens is hij bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij is voorzitter van de bestuurlijke VNG-commissies Gezondheid&Welzijn en transitie Jeugdzorg en als zodanig ook voorzitter van de onderhandelingsdelegatie inzake de decentralisaties Awbz en Jeugdzorg. Dannenberg heeft voor zijn wethouderschap gewerkt in de verslavingszorg, maatschappelijke opvang en -dienstverlening en jeugdgezondheidszorg. Hij vervulde er taken op operationeel, tactisch en strategisch management. Dannenberg wordt de opvolger van huidig NVTZ-voorzitter Marian A.J. Jager-Wöltgens.

Zijn motivatie om zich in te zetten voor de NVTZ is om een bijdrage te leveren aan verdere ontwikkeling van het toezichthouderschap in tijden van sterke veranderingen in de wereld van zorg en welzijn. Toezichthouders zijn een belangrijke sparringpartner voor bestuurders en dienen daarom toegerust hun rol te kunnen vervullen met kennis van het perspectief van cliënten, financiers en stakeholders, met verantwoordelijkheidsgevoel voor de te vervullen maatschappelijke opgaven.

De NVTZ is de afgelopen jaren fors gegroeid en telt momenteel ruim 4000 leden uit alle sectoren van zorg en welzijn. Het is de grootste vereniging voor interne toezichthouders in Nederland. De onafhankelijke en kritische vereniging richt zich op modern toezichthouderschap waarbij de toezichthouder luistert naar de samenleving en een professionele sparringpartner is voor het bestuur. Ze voert onderzoek uit, schrijft publicaties, ontwikkelt opleidingen voor haar leden en neemt het voortouw in discussies over governance en toezicht.

Aanvankelijk zal de heer Dannenberg bij het vervullen van de voorzittersfunctie ondersteund worden door zijn mede bestuursleden, gelet op zijn verplichtingen als wethouder van de gemeente Zwolle.

Bron: NVTZ

Artikel delen:

Reageer