‘Kosten ongebruikte Rodetorenbrug stapelen op’

Zwolle – De lokale SP wil van wethouder Vedelaar weten wat nu de precieze kosten zijn van de aanleg van de Rodetorenbrug. De brug bij het Maagjesbolwerk had in het voorjaar al geopend moeten zijn, maar ligt er nog steeds ongebruikt bij. Inmiddels is er juridisch steekspel ontstaan, waarin de gemeente externe deskundigen wil laten vaststellen wie verantwoordelijk is voor de fouten in de brug.

 

09-08-2013_sp-komt_u_even_over_de_brug_02.jpg 

SP raadslid Edwin Koster: ‘De kosten stapelen zich op met nieuw extern onderzoek en juridische adviezen. Het einde van het juridische getouwtrek lijkt nog niet in zicht. De rekening ligt ondertussen bij de Zwollenaren. In de zomer vroeg de SP al aandacht voor de problemen met de brug. ‘Ondertussen is het herfst en hoog tijd dat wethouder Vedelaar uit de doeken doet wat de ongebruikte brug ons ondertussen kost en welke kosten de Zwollenaar nog kan verwachten.’

Verder wil de SP weten of er een kritische datum is waarop de Rodetorenbrug opgesteld moet zijn omdat andere projecten zijn afgestemd op de opening van de brug, zoals de komst van bushaltes aan de Pannekoekendijk en de ontwikkeling van de parkeergarage op het Katwolderplein.

Geacht college,

 

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over de kosten van de Rode Torenbrug.

 

Inleiding

Onlangs is de raad geïnformeerd over de over het onderzoek naar de vervormingen van de Rode Torenbrug. De kernboodschap is dat een verrichte onderzoeken naar de schuldvraag niet hebben geleid tot overeenstemming over de schuldvraag en dat er nog steeds discussies zijn tussen betrokken partijen. Om uit de impasse te geraken is nu besloten om een externe deskundige in te huren om een oordeel te geven over de oorzaak en daarmee inzichtelijk te krijgen welke partij verantwoordelijk is voor de schade. Tevens wordt gemeld dat de Rode Torenbrug gesloten blijft vanwege juridische en bouwtechnische redenen tot het herstel van de afwijkingen is uitgevoerd. Dat lijkt de opmaat voor juridisch touwtrekken waarbij pas na een uitspraak van de rechter wordt overgegaan tot herstel van de brug. 

 

Dit alles brengt mij bij de volgende vragen:

 • Wat is de uiterste datum waarom de Rode Torenbrug volgens het stadsbestuur open moet zijn (ook gezien de wijzigingen van de routes van buslijnen en de herinrichting van de Pannekoekendijk)? Welke harde deadline heeft het college zich gesteld? Op welke termijn verwacht het college dat het herstel van de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd?
 • Kan het college een overzicht geven van de kosten van de Rode Torenbrug, uitgesplitst in voorbereidingskosten, aanlegkosten, uitvoeringskosten, ambtelijke inzet, externe inhuur, juridische kosten, cofinanciering etc.? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn tot op heden de totale kosten van de aanleg van de Rode Torenbrug en welke kosten zijn er nog te verwachten (zowel in het meest positieve als meest negatieve scenario)?
 • Kan het college een inschatting geven van de kans waarop kosten zijn te verhalen op externe partijen?
 • Heeft het niet open kunnen stellen van de Rode Torenburg invloed op andere projecten? Zo ja, welke projecten en wat zijn de precieze gevolgen?

 

Met vriendelijke groet,

 

Edwin Koster

SP Zwolle 

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Heel kort, alle vragen lijken me terecht.
  Aaangaande kosten, graag vooraf en niet achteraf.
  Voor nu,
  Kan het hek weg?
  Of stort ’t brugje in als we erover lopen/fietsen?  Maak melding

 2. over die paar bochels kun je heus wel lopen en fietsen!
  Men kan die brug toch wel gewoon opengooien, tijdens alle onderzoeken? Snap dat echt niet hoor!


  Maak melding

 3. Er wordt in het -naar ik aanneem- persbericht gesproken over de komst van bushaltes aan de Pannekoekendijk, alsof dat een vaststaand feit is. Zou de heer Koster kunnen aangeven of hierover besluitvorming in de raad heeft plaatsgevonden of nog gaat plaatsvinden?


  Maak melding

 4. Waarom hebben ze niet voor dezelfde brug gekozen als die bij de Spiegel..diezerpoort??? Was zeker te duur maar nu hebben ze wat. Nu zijn ze nog duurder uit.. kniepers gemeente zwolle


  Maak melding

 5. in de tijd van bezuinigingen gooit de gemeente Zwolle het geld in de stadsgracht, nuttige dingen kunnen niet onzin dingen slorpen al het geld op ja ja dit is typische het gemeente”bestuur” van Zwolle


  Maak melding

 6. Het lijkt wel of ze tegenwoordig niets meer zonder gebreken kunnen opleveren. Lekke tunnels, kromme bruggen en treinen die uit elkaar vallen om er maar een paar te noemen.
  En dan begint het gesteggel weer over wie dat moet betalen. Nou dat lijkt me nogal logisch, degene die slecht/ondeugdelijk werk heeft geleverd natuurlijk.
  Krijgen we nou straks weer zoiets met die brug over het station:o
  Het zal mij benieuwen!


  Maak melding

 7. Mooie reacties. We willen allemaal een mooie stad, maar het mag niks kosten? Vrij hypocriet om zo de gemeente de schuld te geven.

  Het niet gebruiken van de brug kost natuurlijk weinig meer dan het wel gebruiken van de brug, de fouten die zijn gemaakt bij aanleg kosten wel geld. Terecht dat de SP hier vragen over stelt. Je mag aannemen dat degenen die de brug ontworpen en gebouwd hebben hier voor opdraaien.

  Dat de brug niet gebruikt kan worden is zonde, maar logisch. Mocht er onverhoopt tóch iets gebeuren op of met de brug, dan is de gemeente aansprakelijk, dat risico kunnen ze niet lopen.


  Maak melding

 8. Ponskaartje het mag best wat kosten maar maak het dan ook goed als bedrijf die de order heeft en ga geen knooiwerk leveren.
  Dit gebeurt maar al te vaak bij inschrijvingen van bedrijven die het werk willen hebben.Ze schrijven zich laag in en als de opdracht binnen is gaan ze knoeien om toch nog wat flink eraan over te houden  Maak melding

Reageer