Vragen over “Activiteitenbelasting” voor ouderen

Zwolle – Afgelopen twee weken is Swollwacht raadslid Wichert aan het Rot van verschillende kanten persoonlijk benaderd door diverse clubs en ouderen over de nieuwe "Activiteitenbelasting" of de eigen bijdrage die ouderen moeten gaan betalen voor de activiteiten. Zo is onderling tussen de gemeente Zwolle en Wijz afgesproken, zegt Aan het Rot. 

Aan het Rot: "Nou is er in principe niets mis mee, als mensen naar inkomen een eigen bijdrage gaan betalen, maar hebben wij wel moeite als dit ten koste gaat van deelname aan de activiteit lees: participatie! Het speerpunt van het collegeakkoord “iedereen doet mee”, lijkt door de “Activiteitenbelasting” voor ouderen hiermee van de baan! Wij hebben de angst en maken ons dan ook ronduit zorgen in hoeverre het straks nog wel mogelijk is om nog  deel te nemen aan de activiteiten."

Aan het Rot vervolgt: “Er zijn namelijk ook nog steeds ouderen in onze samenleving, wie op het randje van de armoedegrens vertoeven en hierdoor niet meer kunnen deelnemen aan de activiteiten. Kwijtschelding van de eigen bijdrage door het houden van een inkomenstoets is een mogelijkheid, maar mijn ervaring leert me ook, dat ouderen niet graag – onder meer vanuit schaamte –  te koop lopen met hun financiële “reilen en zeilen”. Inmiddels hebben mij ook al de geluiden bereikt dat diverse clubs afscheid nemen van Wijz, waaronder de tafeltennissers, biljarters en kaarters, wat uiteraard ook ten koste zal gaan van de werkgelegenheid bij Wijz zelf!”

 

Dit brengt Swollwacht tot de volgende vragen:

1.   Kunt U en Stichting Wijz ons garanderen, dat na introductie van de eigen bijdrage, iedereen echt mee kan blijven doen, wat toch ook een speerpunt is in uw collegeprogramma.

2.   Waarom worden wij als raad niet geïnformeerd over dit soort  afspraken, welke u maakt met Wijz over ouderen?

3.   Als het zo is, dat je vrijstelling van eigen bijdrage kunt krijgen wanneer je onvoldoende financiële draagkracht hebt, hoe denkt u dan de mensen die zich schamen of weigeren hun hele hebben en houden bloot te geven, toch mee te laten participeren?

4.   In hoeverre heeft deze maatregel door het weglopen van clubs een negatief effect op de werkgelegenheid bij Wijz?

 

Wichert aan het Rot

Gemeenteraadslid Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 14
 1. De VVD heeft nu ook vragen:

  De fractie van de VVD Zwolle heeft bij de raadsgriffie het volgende verzoek ingediend:

  De fractie van de VVD Zwolle wil het College in de vergadering van 30 september 2013 graag ?? mondeling – de volgende vragen voorleggen.

  De invoering van een eigen bijdrage voor activiteiten bij ouderenorganisatie WijZ stuit volgens dagblad de Stentor van 25 september op verzet. ⤽Invoering van contributie voor diverse clubs onder de vlag van WijZ valt ouderen rauw op het dak⤝, aldus het artikel. Het zou hier gaan om veertig activiteitenclubs, zoals kaarten en biljarten, waar ongeveer 1100 mensen aan meedoen.
  De actie is ingegeven omdat de gemeentelijke subsidie voor WijZ omlaag gaat en volgens
  een woordvoerder van de organisatie is ⤽het terugdraaien van het plan geen optie, of dat zou in overleg met de gemeente moeten. Daarmee hebben we dit afgesproken⤝
  Dit roept bij ons de volgende vragen op:

  · Is de invoering van de eigen bijdrage inderdaad in overleg met de gemeente doorgevoerd?
  · Heeft men zich bij de maatregel voldoende gerealiseerd dat de kosten voor ouderen die aan meerdere activiteiten van WijZ deelnemen fors kunnen oplopen?
  · Is er alleen gekeken naar het invoeren van een eigen bijdrage of wordt er ook gesneden in de overhead, de organisatie WijZ?
  · Deelt het College de mening van de VVD fractie dat er over het algemeen kritischer gekeken kan en mag worden naar de overhead bij welzijnsinstellingen?

  Fractie VVD Zwolle, 27 september 2013

  Vriendelijke groet,
  Gerrit van der Kooy


  Maak melding

 2. Gelukkig hebben wij een klaverjasclub die al 15 jaar bestaat In de BDG hal Zwolle Zuid klaverjassen wij de 1e 3e en de 5e zaterdag van de maand.
  Gezelligheid is bij ons troef (anders bestonden we niet meer)
  Bij ons geen competitie ,maar elke keer weer voor leuke prijzen.
  Bij ons bent u van harte welkom.Kosten ?? 2,50
  aanvang 14 uur
  Wij zien u WEL graag kaarten!!!!
  Henk van Raaij


  Maak melding

 3. Goed idee, Henk van Raaij, om deze ouderen te laten weten dat jullie klaverjasclub ze “WEL” graag ziet kaarten. En fijn dat die mensen dan ook niet die ??75 activiteitenbijdrage hoeven te betalen!
  ??2,50 per keer is goed te doen. Wanneer de ouderen 40 weken in het jaar komen, kost ze dat slechts ??100.:)


  Maak melding

 4. Zal ook wel niet. Maar ik heb nooit geweten dat er dit soort ondersteuning bestond. In het verleden weet ik van twee leden dat voor hen de contributie wel erg hoog was. En daar hadden we een discrete oplossing voor. Zo discreet dat zelfs de leden van de kascommissie het niet tegen kwamen.
  Ik heb wel eens van Wijz gehoord, maar geen idee wat die doet. En nu ik dit gelezen heb weet ik het nog niet.


  Maak melding

 5. Dat gebeurt veel, Bernard. Ook op scholen hoeven mensen met een erg laag inkomen vaak de ouderbijdrage niet te betalen. Terecht, vind ik. Maar om ouderen die voldoende inkomen te hebben te subsidiëren wordt een beetje dol. Ik voorspel dat ook alle andere kortingen voor ouderen – nu de meesten van hen een goed pensioen hebben naast hun AOW – zo langzamerhand ter discussie zullen worden gesteld.


  Maak melding

 6. Bij WijZ gaat het ook om 2,50 per keer en maximaal 75 euro, als je bij meerdere clubs bent blijft die 75 euro en niet meer. Wat is daar verkeerd aan, behalve dan dat het altijd gratis is geweest en door de gemeente betaald werd.
  Volgens mij zitten er een aantal raadsleden steeds te slapen en worden nu wakker omdat de potentiele kiezers nu klagen. De bezuinigingen is al vaker behandeld op het raadsplein.

  En @Bernard WijZ is van vroeger uit de welzijnsorganisatie voor ouderen.


  Maak melding

 7. @wijker Het is altijd vervelend wanneer je moet betalen voor zaken die eerder gratis waren. Het zal wel wennen, denk ik. Ik vind het niet verkeerd zolang de mensen die weinig te besteden hebben worden ontzien. Kijk maar eens hoe duur het lidmaatschap van verenigingingen is. Dat wordt ook zonder morren betaald. Waarom er voro ouderen een uitzondering gemaakt moet worden zie ik niet.


  Maak melding

Reageer