In Regio Zwolle voelt men zich minder eenzaam

Zwolle – Deze week is het de ‘week tegen eenzaamheid’. In deze week (26 september t/m 5 oktober) worden er in heel Nederland activiteiten georganiseerd rondom het thema eenzaamheid. GGD IJsselland heeft onderzoek gedaan naar eenzaamheid van volwassenen en ouderen in de regio IJsselland. Uit dit onderzoek blijkt dat ruim een derde van de volwassenen eenzaam is.

 

Eenzaamheid is iets van alle leeftijden, al neemt het aantal eenzamen wel toe met de leeftijd. Van de volwassenen in regio IJsselland is ruim een derde eenzaam. Er is een sterke relatie tussen alleenwonen en eenzaamheid en een laag opleidingsniveau en eenzaamheid; Mensen die alleen wonen en mensen met een laag opleidingsniveau geven vaker aan zich eenzaam te voelen. Mensen die aangeven eenzaam te zijn hebben ook vaker een minder goede ervaren gezondheid, hebben vaker één of meer chronische aandoeningen en geven vaker aan een minder goede regie op het eigen leven te hebben. Als we de regionale cijfers vergelijken met de landelijke cijfers blijkt dat in de regio IJsselland zich minder volwassenen eenzaam voelen (34%) dan landelijk (39%). Ook in de leeftijd  van 19-34 jaar zijn regionaal gezien  minder mensen eenzaam dan landelijk (29% versus 34%).

Twee soorten eenzaamheid

 

 

Er zijn twee soorten eenzaamheid: Sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Er is sprake van sociale eenzaamheid als iemand minder contact heeft met mensen dan iemand wenst. Denk hierbij aan contacten met bijvoorbeeld collega’s, kennissen en buren. In de regio IJsselland voelt 35% zich sociaal eenzaam. Deze vorm van eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Daarnaast voelen mensen die alleenwonend zijn en mensen met een lager opleidingsniveau zich aanzienlijk vaker sociaal eenzaam. 

 

Er is sprake van emotionele eenzaamheid als iemand weliswaar veel mensen om zich heen heeft, maar zich eenzaam voelt door een sterk gemis van een intieme relatie en / of een emotioneel hechte band met een partner of vriend. In de regio IJsselland is ruim 23% van de volwassenen en ouderen emotioneel eenzaam. Hierbij is weinig onderscheid te zien in leeftijd. Vrouwen zijn iets vaker emotioneel eenzaam (25%) dan mannen (21%).

 

Gezondheidsmonitor

 

In het najaar van 2012 heeft GGD IJsselland, in samenwerking met het CBS, de monitor volwassenen en ouderen uitgevoerd. Deze monitor geeft een beeld van de gezondheid van de zelfstandig wonende volwassenen in de leeftijd vanaf 19 jaar. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan leefstijl, lichamelijke en psychische gezondheid en de sociale en fysieke omgeving.

 

GGD IJsselland heeft in het voorjaar van 2013 de gemeentecijfers aan de verschillende gemeenten gepresenteerd in de vorm van gemeentelijke factsheets. Eind september is ook de regionale factsheet van de GGD monitor volwassenen en ouderen gereed.

 

Kijk voor meer cijfers op de Gezondheidsatlas van GGD IJsselland:www.gezondheidsatlasggdijsselland.nl.

Artikel delen:

Reageer