Oranjewimpel voor Oranjevereniging Spoolde

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer reikte zaterdagmiddag de Oranjewimpel uit aan het Bestuur van Oranjevereniging Spoolde ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging. De overhandiging vond plaats tijdens de jubileumreceptie van de Oranjevereniging in buurthuis Eben Haëzer aan de Nilantsweg in Spoolde.

 

henk_t_3208.jpg

Foto’s: Henk Tuinman 

 

Nog altijd maken verenigingen in Zwolle veel werk van Oranjevieringen. Het Koninklijk Huis is een samenbindend element in deze samenleving. Oranjevereniging Spoolde, opgericht in 1913, geeft al een eeuw invulling aan de organisatie van feestelijke activiteiten in het buurtschap. Tientallen vrijwilligers zetten zich het hele jaar in voor tal van activiteiten. Vanwege het 100-jarig bestaan dit jaar ontvangt de Oranjevereniging Spoolde namens hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de Oranjewimpel.

 

henk_t_3223.jpg

 

henk_t_3213.jpg

 

henk_t_3200.jpg 

“De Oranjewimpel werd door Koningin Beatrix in 1987 ingesteld ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van haar ouders als blijk van waardering voor Oranjeverenigingen die kunnen bogen op een bestaansduur van tenminste een halve eeuw. De “50” op de wimpel verwijst dus naar het 50-jarig huwelijk en de wimpel wordt uitgereikt aan alle Oranjeverenigingen die vijftig jaar of langer bestaan.’’

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer