Archeologisch onderzoek gestart aan de Korte Smeden

Het archeologisch onderzoek is gestart op de plaats waar de panden aan de Korte Smeden in de binnenstad van Zwolle zijn gesloopt. Michael Klomp, archeoloog in dienst van de gemeente Zwolle hecht groot belang aan dit onderzoek: “Ik ben heel nieuwsgierig en wil weten hoe mensen vroeger woonden en leefden. Maar vooral: als je de geschiedenis kent, kun je het heden veel beter begrijpen.” Inmiddels zijn de winkelpanden met bovenwoningen aan de Korte Smeden en Diezerstraat grotendeels gesloopt. Alleen een gevel is vanwege historische waarde blijven staan. “De Korte Smeden verwijst naar de smederijen die hier in de veertiende en vijftiende eeuw gevestigd waren. Daarom treffen we ook zware metalen in de grond aan. Die kunnen geen kwaad voor de volksgezondheid, ze zijn zelfs waardevol omdat ze een tipje van de sluier oplichten welke bedrijvigheid er in die tijd was”, aldus Michael Klomp.

Beroeps- en amateurarcheologen in blauwe overals, met helm en handschoenen, kwastjes, scheppen, bezems leggen laagje voor laagje bloot. Na het blootleggen en schoonmaken wordt een eerste analyse gedaan en wordt alles zorgvuldig vastgelegd op foto en tekening. Michael Klomp: “Het is gemeentelijk beleid dat in de binnenstad altijd archeologisch onderzoek wordt gedaan, in ieder geval als vanwege de bouw onder het maaiveld wordt afgegraven. En daar is in dit geval sprake van. Zodra we een laag hebben blootgelegd, geanalyseerd en vastgelegd, verwijderen we die laag. Waardevolle spullen worden uiteraard bewaard.”

De archeologen hebben 8 weken de tijd hun werk te doen. Volgens Michael Klomp is dat voldoende. Inmiddels zijn er muren van waarschijnlijk een woonhuis, werkplaats en opslagplaats zichtbaar. Men onderzoekt de lagen tot het vaste dekzand, ongeveer 2.80 meter diep. “Er zijn aanwijzingen dat de eerste bewoners stammen uit de bronstijd, dus in het jaar 1800 voor Christus. Destijds bij de bouw van de winkels aan het Eiland is een schuurtje uit die periode ontdekt. Ik hoop dat we met deze afgravingen daarvoor meer aanwijzingen vinden”, aldus een enthousiaste archeoloog.

Over ongeveer twee weken verwacht Michael Klomp meer informatie te kunnen geven over de archeologische ontdekkingen en vondsten. “We hebben al ijzeren hoepels van waarschijnlijk een kuip gevonden. En de scherven die we gevonden hebben, vormen samen een bijna complete kan. Ik hoop op meer schatten, in ieder geval een schat aan informatie.”

Artikel delen: