GL Zwolle boos over voorwaarden voor Spoorzone

Zwolle – De fractie van GroenLinks (GL) in Zwolle heeft met grote ergernis kennis genomen van de beslissing van Provinciale Staten om gedetailleerde voorwaarden te stellen aan het provinciale deel van de investering in de Spoorzone van Zwolle. Door die extra voorwaarden heeft de Zwolse gemeenteraad geen enkele keus meer. Groen­Links had juist een alternatief investeringsplan gemaakt om een bustunnel te kunnen betalen.

 

busbrug_2.jpeg 

 

Voor de zomervakantie had de overgrote meerderheid van de raad te kennen gegeven dat een tunnel de voorkeur had boven een fly-over om het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het station te ontsluiten. Volgens wethouder Piek zou de raad 25 miljoen extra moeten zien te vinden om de meerkosten van een tunnel te dekken, een bedrag dat in de ogen van de raad in deze tijd van bezuinigingen onrealistisch is. Tijdens het debat op 16 september presenteerde GroenLinks-woordvoerder Patrick Rijke een alternatief voorstel. Door onder meer geen ondergrondse fietsparkeergarage aan te leggen en geen loopbrug (passerelle) over de sporen te bouwen komt de variant met een tunnel voor de bussen wel binnen bereik.

Na doorrekening met deskundige ondersteuning blijkt dat het gat van 25 miljoen kan worden verkleind tot zo’n 4 miljoen euro. Dat bedrag is wel overbrugbaar, bijvoorbeeld door meevallers bij de grond­verwervingen, inkomsten uit de toekomstige grond­op­brengst­en die het college buiten beschouwing laat, scherpere financiële fasering en een gedeeltelijke taakstelling op de (organisatie- en uitvoerings)kosten.

 

Provinciale Staten hebben door een amendement van VVD, CDA, SP en PvdA aan te nemen het schrappen van de passerelle (loopbrug) over de sporen in de praktijk onmogelijk gemaakt. Daardoor kan de Zwolse raad feitelijk niet meer besluiten tot een andere variant dan die met een busbrug (fly-over).

 

De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van aanstaande maandag de definitieve ­beslissing over de Zwolse bijdrage van 45 miljoen euro over de Spoorzone.

 

Toelichting op het amendement van Provinciale Staten

De aanvankelijke eis voor een ‘openbaar toegankelijke noord-zuidverbinding … voor voetgangers (eventueel met fiets aan de hand) op of in de nabijheid van het station’ liet de mogelijkheid open dat de reizigerstunnel als zodanig zou functioneren (die zou slechts gedurende 4 nachtelijke uren gesloten zijn). Door per amendement als aangescherpte eis te stellen dat de openbare verbinding "24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk moet zijn" is die mogelijkheid vervallen. Het is feitelijk uitgesloten dat ProRail als eigenaar van de tunnel akkoord zal gaan met volledig nachtelijke openstelling (nog afgezien van het probleem van de OV-poortjes). De consequentie van een en ander is dat Zwolle wel een passerelle (loopbrug) als extra noord-zuid verbinding over de sporen moet aanleggen. De kosten daarvan bedragen 7,5 miljoen euro. Die zouden in het alternatief voorstel van GroenLinks worden ingezet om de bustunnel te bekostigen. 

Artikel delen:
Reacties 41
 1. De raadzaal als poppenkast en de raadsleden als marionetten, een theatrale opvoering die de Zwolse burger al lang krijgt gepresenteerd. De toegang, in schrille tegenstelling tot de gevolgen, is gratis. Voor een optimale beleving is het onmogelijk gemaakt om te zien wie er aan de touwtjes trekken. Dichtgetimmerde achterkamertjes, geheimhoudingsverklaringen opgelegd aan de artiesten en kritiekloze lovende recensies (veelal persberichten van de gemeente zelf) in regionale- en plaatselijke nieuwsbronnen borgen dat. Zo blijft de toeschouwer, die eens in de 4 jaar wat nieuwe marionetten mag aanwijzen, in de waan dat hij invloed uitoefent, en blijft hij in de ban van een klucht, die feitelijk een democratisch drama verbergt.
  Als blijkt dat de touwtjes soms wat te strak worden aangehaald is er nu en dan in een ademnood verkerende marionet die uit zijn rol dreigt te vallen. Zo ook nu. Provinciale Staten zou door voorwaarden aan de investering in de Spoorzone te koppelen het democratisch recht van de gemeenteraad aantasten.
  Is dit nieuw? Nee, dit is bestendig beleid. Denk alleen maar aan de Provinciale subsidies voor de brug over de Achtergracht, voor de Rodetorenbrug en voor museum De Fundatie. Het zijn maar een paar voorbeelden. Het is duidelijk wie de regie in onze raadzaal heeft.  Maak melding

 2. Na doorrekening met deskundige ondersteuning blijkt dat het gat van 25 miljoen kan worden verkleind tot zo’n 4 miljoen euro. Dat bedrag is wel overbrugbaar, bijvoorbeeld door meevallers bij de grondverwervingen, inkomsten uit de toekomstige grondopbrengst­en die het college buiten beschouwing laat, scherpere financiële fasering en een gedeeltelijke taakstelling op de (organisatie- en uitvoerings)kosten.

  Laten we ervoro zorgen dat GL de portemonnee van de stad niet in handen krijgt! Ze boeken nu al toekomstige winsten in, waar het allerminst zeker is dat die winsten ooit gemaakt zullen worden. Voorlopig boeken de meeste gemeenten – en ook Zwolle – alleen maar af op hun grondposities. Een volstrekte onrealistische financiële onderbouwing dus van GL.


  Maak melding

 3. Geen zorg Dame: de essentie van de reactie van GL is dat die democratische keus niet eens aan de orde komt door beperkende voorwaarden van de provincie.


  Maak melding

 4. Ik snap niet wat je “mooi, eerlijk en attent” vindt aan de reactie van P.Pectief, vdberg. Het gejammer van GL gaat erover dat deze partij haar voorkeursvariant niet meer gerealiseerd kan krijgen. Wat heeft dat met “poppenkast”, “achterkamertjes” etc te maken? Alle besluiten hierover zijn volgens mij in de openbaarheid genomen en zijn ook eenvoudig terug te vinden op de site van gemeente en provincie.
  En hoezo wordt “het democratisch recht van de gemeente” aangetast? In de Nederlandse democratie mag elk overheidsniveau alles oppakken wat het wil zolang het niet in strijd is met wetten en beleid van een hogere overheid.
  In dit geval gaat het daar niet eens om, maar gaat het alleen om de voorwaarden die provinciale staten verbinden aan een investering van 45 miljoen in de spoorzone. Als het GL niet zint, dan moet ze daar ook maar alternatieve financiering voor zoeken…
  Ik vind het trouwens niet zo’n gekke voorwaarde, jullie wel? Ik kan de reacties op dit log wel voorspellen wanneer mensen ’s nachts voor een gesloten tunnel komen te staan.


  Maak melding

 5. @P.Pectief a) ik ben niet boos, geef alleen mijn mening en b) het gaat hier om een 24-uurs, 7 dagen per week bereikbaarheid via de passerelle. En die staat in relatie met de spoortunnel. Of begrijp ik je niet?
  Maar om op het voorstel van GL terug te komen. Wat vind jij (en anderen) daarvan? Ze schrappen de fietsparkeergelegenheid (vind ik doodzonde) en hechten er minder waarde aan dat de spoortunnel 4 uur per nacht gesloten is. Waar dat laatste goed voor is, weet ik niet, maar ik lees dat ProRail daar niet van af wil stappen.


  Maak melding

 6. @ Dame, je probeert de dans te ontglippen. Jammer, volgens mij kan je het goed….
  Je gaat op de inhoud van het voorstel in. Op zich prima, maar niet relevant. De kern is immers dat het voorstel geen kans krijgt om serieus gewogen te worden in onze raad. Eén abstractieniveau hoger dus. Zie hiervoor.


  Maak melding

 7. 🙂 Koot&Bie zijn altijd leuk, maar je mag me je punt nog weleens uitleggen. In mijn beleving gaat het om het volgende. GL wil graag de bustunnel. Maar die is 25 miljoen duurder. GL bedenkt een maniet om dat te financieren. In mijn ogen sowieso onhaalbaar vanwege het inboeken van toekomstige winsten, maar alla. In die financiering zit het schrappen van de passerelle. De motie van provinciale staten maakt dat onmogelijk om het alternatief voor de passerelle de spoortunnel is, die echter elke nacht 4 uur gesloten is. En daar is GL boos over.
  Mijn vraag wat de reageerders hier vinden van een doorgang die 4 uur per dag gesloten is, lijkt me vrij reëel. En waarschijnlijk zou Hekking dat nog wel kunnen verdedigen, maar wat vind jij ervan?


  Maak melding

 8. Achteruit de keel of voor uit de mond, het blijven teksten die een reflectie zijn van de gedachte. Ik begrijp dat je graag jouw sausje over de discussie gooit, maar daarmee doe je geen recht aan de essentie van de bijdrage van GL en geef je geen bijdrage aan een boeiend dilemma.  Maak melding

 9. Welk dilemma, P.Pectief? Dat een partij een alternatieve financiering bedenkt voor een voorkeursvariant die door de voorwaarden van een andere investeerder onmogelijk wordt?
  En dat omschrijven als “poppenkast”, “marionetten”, “achterkamertjes” etc.? Dat vind ik nu een eigen draai geven aan democratische besluitvorming binnen de diverse overheden. Zoals eerder gezegd, staat niets GL in de weg om met een andere alternatieve financiering te komen, ofwel voor de kosten van de passerelle ofwel voor de 45 miljoen van de provincie. Ook dat is democratie.


  Maak melding

 10. Als beide alternatieven door private investeerders zou worden gefinancierd zouden zijn, heb je een punt. Dat is nu niet het geval. De kern is dat ‘de provincie’ de lokale politiek buiten spel zet en dat de keuze die aan de gemeenteraad wordt voor gelegd geen keuze is: dus poppenkast!


  Maak melding

 11. Daarin verschillen we van opvatting, P.Pectief. Ook het rijk heeft voorwaarden gesteld aan financiering (ondergrondse fietsparkeergelegenheid). Ik weet niet of deze voorwaarde ook gevolgen heeft voor het alternatief van GL, omdat dat uitgaat van schrappen van die fietsparkeerplaats. Mijn punt is dat de besluitvorming door Rijk en provincie ook democratisch genomen is in alle openbaarheid en gewoon op internet terug te vinden. Dus wat “achterkamertjes”? Wanneer een groot project afhankelijk is van financiering door overheden, dan is het niet vreemd dat die ook hun voorwaarden stellen. Of vind jij dat Rijk en provincie gewoon maar moeten betalen en niets mogen inbrengen?


  Maak melding

 12. Wat ik, in dit geval met GL, vind, Dame, dat de lokale democratie in dit soort gevallen de facto niets te besluiten heeft en dus een stemming in onze gemeenteraad een klucht (lees: democratisch drama) is. Het besluit is, zoals je zelf aangeeft, al genomen. Dat geldt ook voor de voorbeelden die ik in mijn eerste reactie gaf.
  Blijft nog de vraag na de raadsvergadering van morgen hoe de routering van de bussen zal zijn en natuurlijk de vraag waar het nieuwe busstation zal komen. Of zou dat ook al bekend zijn, denk je?


  Maak melding

 13. Wat ik met je eens ben, P.Pectief:), is dat de lokale democratie het niet alléén voor het zeggen heeft. Rijk en provincie financieren mee omdat ook zij belang hechten aan het project, dus ook een bovenlokaal belang zien en daaraan hun eigen invulling geven.
  Je zou nog een punt hebben wanneer die voorwaarden pas in dit stadium zijn gesteld, maar dat waag ik te betwijfelen. Dat betekent in mijn ogen dat GL met haar alternatieve financiering voor de bustunnel, bewust de cofinanciering van Rijk en provincie op het spel heeft gezet.


  Maak melding

 14. Je toenadering stel ik op prijs. Maar als er de facto niets te kiezen is, is er ook feitelijk geen sprake van democratische besluitvorming, in dit geval op lokaal (Zwols) niveau. Als het onderwerp dan toch voor besluitvorming op dát niveau wordt voorgedragen is dat voor ‘b?hne’, de poppenkast zoals ik aangaf.


  Maak melding

 15. De besluitvorming van de provincie staat al een poosje. Heeft GL ook vertegenwoordigers bij de provincie? Dan was het verstandiger geweest dat de gemeenteraads leden van GL zich eerst hadden in gelezen in dat besluit (en de daar aan hangende voorwaarden) voordat ze nu heel verontwaardigd zijn. Omdat hun alternatieve plan geen doorgang kan vinden.


  Maak melding

 16. Daar ben ik niet zo somber over; de raad heeft al een hoop keuzes gemaakt. P.Pectief, voor dit immense project. Vrij recent heeft er hier nog een bericht gestaan over een raadsvergadering waar de spoorzone op de agenda stond. Ook daarin werd al gesproken over de voorwaarden van de cofinanciers.
  Ik juich het trouwens toe dat de kosten van beide alternatieven (bustunnel of fly-over) zo nadrukkelijk worden meegenomen.


  Maak melding

 17. Toen de Rodetorenbrug er met provinciale subsidiedrang en -dwang werd doorgedrukt, hoorde je GL nergens over (immers er mochten ook fietsen overheen!). Nu willen ze ineens geen ondergrondse fietsenstalling bij het station meer en zijn ze boos dat die er (in de plannen) toch komt. Ik begrijp er niets meer van. Zo de wind waait, waait het jasje bij GL blijkbaar. Wat is trouwens de winst van een tunnel als het overgrote deel van het busverkeer (van 1200 bussen per dag!) door de openlucht gaat, langs een route waar nu (en in de toekomst) veel bewoning aanwezig is. Laat ze zich daar maar eens druk over maken.


  Maak melding

 18. Ik zal de discussie rond het ontbreken van de democratische besluitvorming op lokaal niveau voor dit moment loslaten. De uitkomst vanavond staat vast en de keus is onomkeerbaar.
  Dat kosten van beide alternatieven worden meegenomen is, zoals Dame stelt, toe te juichen. De vraag is of maatschappelijke kosten (milieu-, gezondheids- en leefbaarheidseffecten daarin zijn meegewogen. Ik ben het niet tegen gekomen. Te vrezen valt dat dit niet het geval is. En dat is op zijn minst opvallend; de verplaatsing van het busstation is immers mede gemotiveerd op grond van het feit dat de huidige routering van het busverkeer een te zware belasting op de omgeving is. Het lijkt mij van deze tijd dat de belangen van de berokkenen (en negatieve effecten) -al is het op basis van een benadering- gekwantificeerd kunnen en moeten worden, en in de besluitvorming mee moeten worden gewogen. Voor Provinciale Staten is dat mogelijk wat ver van hun bed, maar voor de door de Zwollenaar gekozen raadsleden zou het verdedigen van de belangen van de bewoner-kiezer toch primair moeten staan. Ik zie daar, helaas weer, niets van terug, immers in dit geval zou minimaal nog een derde variant aan de orde zijn geweest vanavond, en wel die van gebruikmaking van de bestaande infrastructuur via de IJsselallee, mogelijk in samenhang met een slimmere routering, zodat straks niet alle busverkeer in de zelfde flessenhals dreigt vast te lopen. Maar nee, deze optie wordt niet genoemd en niet uitgewerkt.
  Voor diegenen die geïnteresseerd zijn, raad ik aan kennis te nemen van de ingezonden brief aan de gemeente van dhr. Van Halem, die mede namens de initiatiefgroep Eekhout is ingediend. Het geeft inzicht in de belangen van de bewoners, is goed gemotiveerd en geeft ook nog eens een ontnuchterende kijk op het falen van het instituut ‘Klankbordgroep’.
  http://zwolle.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=705149/type=pdf/Notitie_2_-_Ad_van_Halem_-_Leefbaarheid_op_het_schoolplein_en_in_de_buurt_met_een_tunnel_of_fly-over.pdf


  Maak melding

 19. Schorsing. Het gaat zoals verwacht. Alle partijen geven aan moeite te hebben met onderdelen van de besluitvorming. Vele amendementen en moties, die zelfs op onderdelen door de coalitiefracties worden gesteund. De tekstverwerkers lopen nu rood aan en na de pauze zijn de woorden zo gekozen dat iedereen er vrede mee heeft. Zwolle als “ov-knooppunt” heeft voor de raadsleden een dermate grote magische betekenis dat het “helemaal goed gaat komen”.


  Maak melding

 20. Er valt dus toch nog wat te besluiten voor de gemeenteraad, gezien al die moties en amendementen.;)
  Wat gezondheid.milieu e.d. betreft, P.Pectief, heb ik wel gelezen dat Zwolle een milieu-effectrapportage heeft laten uitvoeren, ondanks dat dit voor dit project niet verplicht was. Heb de uitkomst daarvan (nog) niet kunnen vinden op de site van Zwolle.


  Maak melding

 21. De provincie heeft een succesvolle strategie (creëer een gemeenschappelijke vijand) gevoerd. Oppositie en coalitie in de raad vinden elkaar in moties en amendementen, voor zover ik weet een unicum. Gerdien Rots weet nog te melden dat het de Zwolse burger ?? 842 per persoon kost om knooppunt van Nederland te zijn: hoera!


  Maak melding

 22. “Enigszins” zorgelijk is wel dat bij overschrijding van het budget van ?? 101 mln. de Provincie nadrukkelijk heeft aangeven geen ‘cent’ meer dan ?? 45 mln. bij te dragen. Zwolle wordt daarmee projectmanager en verantwoordelijk voor overschrijdingen. Gelukkig gebeurt dat bij dit soort projecten nooit……


  Maak melding

 23. Sommigen – met name dhr. Koster van de SP- vonden wel dat het aan een integrale visie op de gevolgen en effecten van deze beslisfase ontbrak. Zo zijn de gevolgen van de aanleg van een fly-over op de doorstroming en verkeersveiligheid op de Willemsvaart en het verdere ontsluitingstraject niet duidelijk.


  Maak melding

 24. Kijk Dame, ik wil jou een deur verkopen. Zo eentje die volledig scheef is en rammelt op het moment dat je hem in de scharnieren hangt. Jij toont weinig belangstelling, maar ik weet je met een korting van zo’n 40 procent te overtuigen. Ik plaats de deur en het blijkt dat ie knelt, niet sluit en piept en kraakt. Tolerant als ik ben lever ik je gratis een schaaf (lees de mogelijkheid tot het indienen van moties en amendementen). Jij gaat aan het werk en na veel inspanning lukt het om de deur (weliswaar met de nodige kieren) te sluiten. Jij blij, want een volledige miskoop is afgewend, maar onbewust heb je het lot over de deur in eigen handen genomen en ben je medeverantwoordelijk geworden voor het eindresultaat. Ik zal die deur natuurlijk niet terugnemen, want jij hebt er wijzigingen in aangebracht. Zo heb ik van mijn probleem het jouwe gemaakt.


  Maak melding

 25. Ik heb de rapportage niet gelezen, P.Pectief. Jij wel? De ingezonden brief heb ik gelezen. Ik snap dat die man zorgen heeft voor de veiligheid van de kinderen wanneer er veel bussen door de straat rijden. Zijn pleidooi voor de tunnel omdat bussen dan minder uitstoot zouden hebben vergeleken met een fly-over, werd niet echt onderbouwd. Er is de laatste jaren ook veel geïnvesteerd in schone bussen. Ik zou die stelling weleens onderbouwd willen zien.


  Maak melding

 26. Waarop reageer je in je posting van 23.14, P.Pectief? Volgens mij is het project spoorzone in de eerste plaats van belang voor de gemeente, maar is er daarnaast ook een provinciaal belang én een rijksbelang. Ik zal maar niet in herhaling vallen, want dat hebben we gisteren voldoende uitgewisseld. Ik had daar nog wel een vraag staan: vind jij dat Rijk en provincie maar gewoon miljoenen moeten bijdragen zonder eigen wensen en voorwaarden?


  Maak melding

 27. @Dame; kan je aangeven waarom het zijn van een ov-knooppunt (met slechts een transfer-functie) “in de eerste plaats een belang is voor de gemeente”?


  Maak melding

 28. P.Pectief, zijn we het ergens over eens (dacht ik tenminste) en dan verschuif jij van positie. Het gaat primair om een lokaal project met regionale en landelijke belangen. Sinds ik in Zwolle woon is de stationsomgeving al diverse malen op de kop gezet. Ik weet wat jij ervan vind, maar wanneer je ’s ochtends bij het station moet zijn, dan is het een behoorlijke puinhoop met vele bussen die de rotonde blokkeren en overstekende reizigers te voet of met de fiets. Het fietsparkeren is al heel lang een drama. In mijn beleving worden er elke maand/week fietsen versleept die verkeerd gestald zijn.
  Deze problemen zijn al genoeg reden om er iets aan te willen doen. In positieve zin zou het gebied ook wel een oppepper kunnen gebruiken.
  Ben je het hiermee oneens?


  Maak melding

 29. @Dame 23.17: zie beantwoording vragen, 1e brief hr. Van Halem c.s.
  @Dame 23.20: er is sprake van een landelijk ov-knooppunt met effecten op de lokale infrastructuur. Dat er gemeentelijke belangen zijn zie ik, maar nu heeft Zwolle zich in de drivers seat laten manoeuvreren onder strikte voorwaarden van de Provincie (en Rijk) en is daarmee ook nog verantwoordelijk voor budgetoverschrijdingen geworden. Logischer was geweest als de gemeente voorwaarden had gesteld (waaronder niet te grote druk op infrastructuur en leefbaarheidsgaranties voor haar bewoners) en die gekoppeld aan ‘onze’ bijdrage van ?? 842 per bewoner.
  @Dame 23.36: de belangen voor Zwolle, zoals gezegd, zijn me niet ontgaan.
  @ Dame 23.54: zoals voorspeld.


  Maak melding

Reageer