Peter den Oudsten nieuw lid RvT Windesheim

Zwolle – Peter den Oudsten (1951) is per 1 januari 2014 voor vier jaar benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Windesheim. De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, Leendert Bikker, treedt per die datum terug. Den Oudsten neemt zijn plek in en is beoogd voorzitter.

 

peter_den_oudsten.jpg 

 

Peter den Oudsten is sinds 2005 burgemeester van de gemeente Enschede. Gekoppeld aan die functie bekleedt hij een aantal bestuurlijke nevenfuncties zoals voorzitter van de Regio Twente en vicevoorzitter van Euregio. De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, Leendert Bikker, over de kandidatuur van Peter den Oudsten: “Zijn ruime ervaring en affiniteit met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en bestuur maakten hem een prima kandidaat voor deze functie in de Raad van Toezicht.” Windesheim ontwikkelt zich in snel tempo tot een kwalitatief hoogwaardige kennisinstelling met een sterke binding met maatschappelijke organisaties in de regio’s Zwolle en Almere. Peter den Oudsten zal het CvB in de verdere ontwikkeling van Windesheim als kennisinstelling inhoudelijk kunnen adviseren en bijstaan.

Rol en taak
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van Windesheim, staat het College van Bestuur met raad terzijde en vervult de werkgeversrol. In zijn functioneren vindt de Raad een goede balans tussen afstand en betrokkenheid en tussen adviseren/inspireren enerzijds en beoordelen/controleren anderzijds.

 

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht, waarvan een op voordracht van de medezeggenschap. De huidige leden van de Raad zijn Leendert Bikker (voorzitter), prof. dr. ir. Bert Bruggink, Margreeth Kasper de Kroon (MMI), mr. Gerrit van Munster en drs. Jaap Smit

 

Loopbaan

Peter den Oudsten over zijn benoeming: “Windesheim is een prachtige instelling die meer doet dan alleen mensen heel goed opleiden. Het is mooi om daaraan te kunnen bijdragen. “

Enschede neemt in het werkzame leven van Den Oudsten een centrale plaats in. In 1975 begon hij daar zijn loopbaan als gemeentelijk ambtenaar. Zijn opleidingen op het gebied van communicatie en marketing brachten hem een carrière bij de afdeling voorlichting van Enschede. Na enkele leidinggevende betrekkingen in het bedrijfsleven werd hij in 1997 wethouder van de gemeente Leeuwarden en in 2001 burgemeester van Meppel. Den Oudsten is getrouwd en heeft twee kinderen.

Artikel delen:

Reageer