Duidelijkheid over mogelijkheden kamerverhuur

Zwolle – Door het bestemmingsplan te gebruiken als toetsingskader bij de beoordeling van nieuwe initiatieven voor kamerverhuur (met name voor studenten), schept de gemeente Zwolle duidelijkheid over de mogelijkheden voor deze woonvormen. Tot op heden golden op gemeentelijk niveau twee instrumenten die als toetsingskader dienden. Dit zorgde voor onduidelijke situaties. Binnenkort is het bestemmingsplan drager bij de beoordeling van nieuwe initiatieven.

 

Concreet betekent dit dat nieuwe initiatieven voor onzelfstandige woonruimten niet meer zijn toegestaan aangezien deze in strijd zijn met het bestemmingsplan. Reden om hiervoor te kiezen is niet alleen het verschaffen van duidelijkheid, ook blijkt dat er een toenemend tekort is aan goedkope en betaalbare woningen. De gemeente wil dan ook de huidige bestaande voorraad zelfstandige woningen zoveel mogelijk in stand houden. Daar komt bij dat er in Zwolle geen nijpend tekort is aan woonruimte voor studenten. Dit blijkt uit een onderzoek uit 2011 van onderzoeksbureau Rigo dat in opdracht van de Zwolse woningcorporaties is uitgevoerd. Het beperkte tekort dat er is, is na de bouw van de studentenhuisvesting aan de Burgemeester Roelenweg weg gewerkt.

Mocht in de praktijk toch nog blijken dat er een grotere behoefte is, dan zijn er binnen het huidige bestemmingsplan mogelijkheden voor bijzondere woonvormen die benut kunnen worden. Ook het omvormen van leegstaande kantoorpanden en ander vastgoed, biedt in dit perspectief kansen.

Artikel delen:

Reageer