Cliënten tevreden over uitvoering Wmo

Zwolle – Inwoners die gebruikmaken van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) geven de gemeente Zwolle een ruime voldoende voor de uitvoering hiervan. Dat is de conclusie van het jaarlijkse onderzoek, dat de gemeente Zwolle laat doen naar de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen. Er is gemiddeld zelfs sprake van een lichte groei van de tevredenheid ten opzichte van het jaar ervoor. 

 

Het belangrijkste doel van het Wmo-beleid is om alle burgers de mogelijkheden te bieden om mee te doen in de samenleving. De gemeente Zwolle vindt het daarom belangrijk om inzicht te krijgen in hoe de Wmo-voorzieningen door cliënten worden beleefd. Meer dan 400 Wmo-cliënten deden aan dit onderzoek mee. Het contact met de gemeente wordt door de respondenten gewaardeerd met een 7,7. Respondenten zijn vooral tevreden met de tijd die de consulent voor hen neemt en met de manier waarop ze worden behandeld. Maar ook de deskundigheid van de medewerkers en de informatie die aan cliënten wordt verstrekt rond de afhandeling van hun aanvraag wordt goed gewaardeerd. De aanvraagprocedure waarderen de cliënten met een 7,4.

Hulp bij het huishouden

Over de hulp bij het huishouden zijn de respondenten erg tevreden. Mensen die hulp in natura ontvangen, waarderen dit gemiddeld met een 7,8 en mensen met een persoonsgebonden budget zelfs met een 8,0. Een ruime meerderheid (70%) van de respondenten ontvangt hulp bij het huishouden. 

 

Voorzieningen en Wmo-vervoer

De Wmo-voorzieningen zelf krijgen van de Wmo-cliënten een 7,8. De respondenten zijn vooral tevreden over de woonvoorzieningen en de scootmobiel. Over deze voorzieningen is respectievelijk 94,5% en 91,5% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden. Het Wmo-vervoer krijgt een 7,2 en wordt daarmee hoger gewaardeerd dan eerder. Het meest positief zijn de cliënten over het gemak waarmee zij een vervoersrit kunnen bestellen. 

 

Verdere ontwikkeling

De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek worden meegenomen bij de verdere ontwikkelingen van het Wmo-beleid. 

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Gericht aan Mvr Kluiver w.m.o.
  geachte mvr. Kluiver
  In het laatste telefonische contact,berichte u mij, dat men bezig was de zaak te regelen, betreffende mijn aanvraag, verbeterde schootmobiel.Er zou, naar ik meen, of naar de leverancier of met welzorg gebeld worden, maar tot op heden heb ik noch niets vernomen.is het ook mogelijk mij meer duidelijkheid te verschaffen?Ik weet dat ik geduld moet hebben,maar als je weet waar aan je toe bent,is dit wel zo prettig Ik hoop dat u begrip heeft voor mijn ongeduld
  met vriendelijke groet
  w.t.b. schutte
  Z wolle  Maak melding

Reageer