Muziekwijk krijgt steeds meer vorm

Zwolle – De Zwolse Muziekwijk krijgt steeds meer vorm. Sinds 2010 ontwikkelt Woningstichting SWZ hier ruim 300 nieuwe woningen. De eerste bewoners van de laatste fase hebben vorige week de sleutels van hun nieuwe woning ontvangen.

exterieur_bwnr._4.01_-_4.05_120222.jpg 

Het mens- en milieuvriendelijke project MMWT tegenover de wijk- boerderij is dit jaar gereed. En rond april 2014 wordt gestart met de bouw van de laatste woningen (22 sociale huurappartementen en 21 sociale koopwoningen). Momenteel wordt ook volop gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte. Trottoirs, straten en groenzones worden aangepakt, waarbij deze winter enkele oude lindebomen uit de wijk worden teruggeplaatst.

Moderne architectuur

De ontwikkeling van de wijk, met zowel koop- als huurwoningen, is in handen van Woningstichting SWZ. De gemeente Zwolle is nauw betrokken bij het woningbouwpro- gramma en de aanleg van het open- baar gebied. De laatste fase met 76 woningen kenmerkt zich wederom door haar moderne architectuur. De verspringende gevels en afwijkende verdiepinghoogtes van de eenge- zinswoningen zorgen voor een ge- varieerd gevelbeeld. De voordeuren in de wijk liggen aan groenzones. Parkeren kan op het gezamenlijke binnenterrein achter de woningen.

Duurzaam

De Muziekwijk is op meerdere pun- ten uniek. Nieuwe bewoners kunnen als één van de eersten in Nederland deelnemen aan Jouw Energie Mo- ment, een initiatief van netbeheer- der Enexis en SWZ. Bewoners wek- ken daarbij hun eigen energie op via zonnepanelen. Via hun energie- computer en slimme wasmachine kunnen zij zien wanneer energie ge- bruiken het gunstigst is. Ook is een centraal warmtenet aangelegd. De warmte voor de ruimteverwarming en het warm water voor zo’n 300 woningen wordt vanaf begin 2014 geleverd door het verbranden van houtsnippers.

Bouwen in woningcrisis

Ondanks de crisis is de afgelopen tijd dus continu gebouwd in de Muziekwijk. De huurwoningen blij- ken erg gewild en de koopwoningen zijn telkens goed verkocht (nu al ruim 110). Van de fase die nu bijna klaar is zijn er inmiddels 25 van de 46 verkocht en staan meerdere woningen onder optie. Belangstel- lenden zijn van harte welkom om de nieuwbouwwoningen te bekijken tijdens de Open Huizendag op zaterdag 5 oktober tussen 11.00 uur en 15.00 uur (hoek Von Weberhof/ Schumannlaan).

Website: www.muziekwijkzwolle.nl/fase3 Facebook: MuziekwijkZwolle Twitter: klinktgoedSWZ

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer